قیمت پایانی تغییر درصد
24,551 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 24,761 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,551 0.00 0.00
اولین قیمت 24,735
قیمت دیروز 24,551
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 26,007 23,531
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9820400
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.91 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,506 23,800 25,399 541 1
1 100 23,755 25,466 445 1
1 100 23,751 25,499 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65