قیمت پایانی تغییر درصد
11,256 536.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 11,256 536.00 5.00
قیمت پایانی 11,256 536.00 5.00
اولین قیمت 11,256
قیمت دیروز 10,720
بازه روز 11,256 11,256
قیمت مجاز 11,256 10,184
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4502400
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 26
حجم معاملات 86,541
ارزش معاملات 974.105 میلیون
ارزش بازار 2.251 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 86,541 36,007
حقوقی 0 50,534
تعداد خرید فروش
مجموع 3 9
حقیقی 3 7
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 568.811 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 49,144 11,256 16,362 6,295 1
1 97 10,184 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65