قیمت پایانی تغییر درصد
23,462 81.00 0.34

داده ها

آخرین معامله 23,779 236.00 1.00
قیمت پایانی 23,462 81.00 0.34
اولین قیمت 23,540
قیمت دیروز 23,543
بازه روز 24,000 23,050
قیمت مجاز 10,265 9,289
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9384800
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 33
حجم معاملات 32,187
ارزش معاملات 751.313 میلیون
ارزش بازار 4.692 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 27,252 22,187
حقوقی 4,935 10,000
تعداد خرید فروش
مجموع 19 14
حقیقی 18 13
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 118.835 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 23,290 23,770 100 1
1 1,243 23,213 23,780 955 1
1 10,000 23,212 23,799 539 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65