قیمت پایانی تغییر درصد
16,297 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,481 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,297 0.00 0.00
اولین قیمت 15,200
قیمت دیروز 16,297
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,265 9,289
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6518800
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.259 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,500 15,721 16,481 2,131 1
1 2,555 15,720 17,000 1,343 1
2 2,000 15,700 17,180 607 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65