قیمت پایانی تغییر درصد
33,443 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 33,905 0.00 0.00
قیمت پایانی 33,443 0.00 0.00
اولین قیمت 33,980
قیمت دیروز 33,443
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 34,799 31,485
بازه هفته 33,695 31,170
بازه سال - -
P/E 13377200
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.689 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 33,903 34,000 580 3
1 159 33,400 34,016 200 1
1 31 33,100 34,017 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65