قیمت پایانی تغییر درصد
10,680 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,510 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,680 0.00 0.00
اولین قیمت 10,571
قیمت دیروز 10,680
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,265 9,289
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4272000
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.136 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 103 10,480 11,400 896 1
1 2,000 10,477 0 0 0
1 735 10,175 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65