قیمت پایانی تغییر درصد
11,316 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,383 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,316 0.00 0.00
اولین قیمت 11,383
قیمت دیروز 11,316
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,251 10,181
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4526400
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.263 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 122,598 11,383 12,350 1,200 1
1 10,000 11,210 16,362 6,295 1
1 5,000 11,205 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65