داده ها

آخرین معامله 5,561 171.00 2.98
قیمت پایانی 5,585 147.00 2.56
اولین قیمت 5,561
قیمت دیروز 5,732
بازه روز 5,890 5,561
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 249
حجم معاملات 1.067 میلیون
ارزش معاملات 5.962 میلیارد
ارزش بازار 558.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.067 میلیون 1.067 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 113 85
حقیقی 113 85
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65