داده ها

آخرین معامله 2,031 17.00 0.83
قیمت پایانی 2,074 26.00 1.27
اولین قیمت 2,017
قیمت دیروز 2,048
بازه روز 2,142 2,017
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 217
حجم معاملات 983,243
ارزش معاملات 2.039 میلیارد
ارزش بازار 207.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 983,243 983,243
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 64 49
حقیقی 64 49
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65