داده ها

آخرین معامله 4,140 86.00 2.04
قیمت پایانی 4,176 50.00 1.18
اولین قیمت 4,300
قیمت دیروز 4,226
بازه روز 4,398 4,080
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 300
حجم معاملات 1.012 میلیون
ارزش معاملات 4.226 میلیارد
ارزش بازار 417.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.012 میلیون 1.012 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 137 87
حقیقی 137 87
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65