داده ها

آخرین معامله 2,201 162.00 7.95
قیمت پایانی 2,160 121.00 5.93
اولین قیمت 2,035
قیمت دیروز 2,039
بازه روز 2,240 1,997
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 484
حجم معاملات 2.521 میلیون
ارزش معاملات 5.444 میلیارد
ارزش بازار 216 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 2.343 میلیون
حقوقی 0 178,000
تعداد خرید فروش
مجموع 0 150
حقیقی 0 148
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 5.061 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/29)

65