قیمت پایانی تغییر درصد
754 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 758 0.00 0.00
قیمت پایانی 754 0.00 0.00
اولین قیمت 719
قیمت دیروز 754
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 829 679
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 32422
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.524 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 740 777 10,000 1
5 500,000 701 780 41,780 3
2 52,000 700 784 147,000 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/30)

65