قیمت پایانی تغییر درصد
18,604 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,701 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,604 0.00 0.00
اولین قیمت 18,010
قیمت دیروز 18,604
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,701 16,921
بازه هفته 19,190 17,420
بازه سال - -
P/E 2567352
تعداد سهام 1.125 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 450,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.93 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
84 305,113 18,701 18,799 57 1
5 4,047 18,700 18,899 56 1
1 1,063 18,699 18,999 55 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65