قیمت پایانی تغییر درصد
4,097 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,072 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,097 0.00 0.00
اولین قیمت 4,010
قیمت دیروز 4,097
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,207 3,807
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 565386
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.687 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 4,081 4,085 1,991 1
1 600 4,070 4,090 654 1
1 90 4,069 4,098 2,449 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/31)

65