قیمت پایانی تغییر درصد
8,494 127.00 1.47

داده ها

آخرین معامله 8,300 321.00 3.72
قیمت پایانی 8,494 127.00 1.47
اولین قیمت 8,599
قیمت دیروز 8,621
بازه روز 8,599 8,290
قیمت مجاز 9,052 8,190
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1172172
تعداد سهام 1.125 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 450,000

معاملات

تعداد معاملات 89
حجم معاملات 264,824
ارزش معاملات 2.226 میلیارد
ارزش بازار 9.556 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 178,847 178,847
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 18 18
حقیقی 18 18
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,273 8,290 8,299 600 1
1 15,000 8,251 8,300 39,248 3
2 400 8,250 8,317 969 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65