قیمت پایانی تغییر درصد
7,426 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,491 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,426 0.00 0.00
اولین قیمت 7,130
قیمت دیروز 7,426
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,662 6,934
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1024788
تعداد سهام 1.125 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 450,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.354 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 7,389 7,576 803 1
1 2,700 7,354 7,590 9,900 1
1 1,000 7,336 7,788 4,147 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65