قیمت پایانی تغییر درصد
8,890 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,639 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,890 0.00 0.00
اولین قیمت 8,650
قیمت دیروز 8,890
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,334 8,446
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1226820
تعداد سهام 1.125 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 450,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.001 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 8,639 18.504 میلیون 206
0 0 0 8,710 50,000 1
0 0 0 8,887 13,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65