قیمت پایانی تغییر درصد
11,867 534.00 4.31

داده ها

آخرین معامله 11,781 620.00 5.00
قیمت پایانی 11,867 534.00 4.31
اولین قیمت 12,399
قیمت دیروز 12,401
بازه روز 12,399 11,781
قیمت مجاز 13,021 11,781
بازه هفته 11,780 11,302
بازه سال - -
P/E 1637646
تعداد سهام 1.125 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 450,000

معاملات

تعداد معاملات 990
حجم معاملات 3.668 میلیون
ارزش معاملات 43.532 میلیارد
ارزش بازار 13.35 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.568 میلیون 3.648 میلیون
حقوقی 100,000 20,600
تعداد خرید فروش
مجموع 488 214
حقیقی 487 212
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 942.24 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 144 11,701 11,781 622,042 64
1 147 11,601 11,788 119,197 2
1 150 11,501 11,789 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65