قیمت پایانی تغییر درصد
7,575 156.00 2.10

داده ها

آخرین معامله 7,555 136.00 1.83
قیمت پایانی 7,575 156.00 2.10
اولین قیمت 7,599
قیمت دیروز 7,419
بازه روز 7,600 7,500
قیمت مجاز 7,662 6,934
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1045350
تعداد سهام 1.125 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 450,000

معاملات

تعداد معاملات 752
حجم معاملات 6.111 میلیون
ارزش معاملات 46.296 میلیارد
ارزش بازار 8.522 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.472 میلیون 6.111 میلیون
حقوقی 4.639 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 256 209
حقیقی 254 209
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 35.14 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,939 7,555 7,580 67,164 2
1 140 7,550 7,582 1,984 1
1 9,531 7,549 7,590 2,200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65