قیمت پایانی تغییر درصد
9,172 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,196 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,172 0.00 0.00
اولین قیمت 9,000
قیمت دیروز 9,172
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,630 8,714
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3127652
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.344 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 12,038 9,196 9,482 1,070 1
1 1,090 9,165 0 0 0
1 2,500 9,100 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65