قیمت پایانی تغییر درصد
7,894 7.00 0.09

داده ها

آخرین معامله 7,980 93.00 1.18
قیمت پایانی 7,894 7.00 0.09
اولین قیمت 8,077
قیمت دیروز 7,887
بازه روز 8,077 7,967
قیمت مجاز 8,281 7,493
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2691854
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 19
حجم معاملات 42,617
ارزش معاملات 341.981 میلیون
ارزش بازار 15.788 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 42,617 42,617
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 15 8
حقیقی 15 8
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,741 7,980 8,039 789 1
1 175 7,964 8,040 9,850 1
1 2,000 7,923 8,049 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65