قیمت پایانی تغییر درصد
9,672 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,690 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,672 0.00 0.00
اولین قیمت 9,678
قیمت دیروز 9,672
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,570 7,754
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3298152
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.344 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 9,606 9,690 818 1
1 110 9,605 9,699 12,224 1
1 4,000 9,600 9,700 60,517 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65