قیمت پایانی تغییر درصد
10,026 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,026 0.00 0.00
اولین قیمت 10,000
قیمت دیروز 10,026
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,570 7,754
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3418866
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.052 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 48,347 10,000 10,036 1,000 1
1 28,458 9,983 10,038 2,000 1
1 605 9,980 10,039 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65