داده ها

آخرین معامله 11,161 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,212 0.00 0.00
اولین قیمت 11,723
قیمت دیروز 11,212
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,772 10,652
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 110 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.233 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 11,161 20,002 4
0 0 0 12,894 1,000 1
0 0 0 13,300 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65