داده ها

آخرین معامله 11,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,256 0.00 0.00
اولین قیمت 11,200
قیمت دیروز 11,256
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,131 10,977
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 110 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.238 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,535 11,200 11,210 25,077 1
1 200 11,192 11,300 1,000 1
1 266 11,190 11,370 223 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65