قیمت پایانی تغییر درصد
32,020 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 31,953 0.00 0.00
قیمت پایانی 32,020 0.00 0.00
اولین قیمت 31,953
قیمت دیروز 32,020
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 35,315 31,953
بازه هفته 39,228 33,580
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 110 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.522 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 31,953 25,226 11
0 0 0 32,648 2,510 1
0 0 0 32,649 1,133 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65