داده ها

آخرین معامله 16,646 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,694 0.00 0.00
اولین قیمت 17,501
قیمت دیروز 16,694
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,398 16,646
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 110 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.836 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 16,646 142 1
0 0 0 16,700 100 1
0 0 0 16,729 202 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65