قیمت پایانی تغییر درصد
11,037 516.00 4.90

داده ها

آخرین معامله 11,047 526.00 5.00
قیمت پایانی 11,037 516.00 4.90
اولین قیمت 11,014
قیمت دیروز 10,521
بازه روز 11,047 10,606
قیمت مجاز 11,047 9,995
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 110 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 272
حجم معاملات 821,274
ارزش معاملات 9.064 میلیارد
ارزش بازار 1.214 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 821,274 418,274
حقوقی 0 403,000
تعداد خرید فروش
مجموع 128 43
حقیقی 128 41
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 4.448 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 33,335 11,047 0 0 0
1 10,000 11,025 0 0 0
1 500 11,022 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65