داده ها

آخرین معامله 10,750 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,667 0.00 0.00
اولین قیمت 10,800
قیمت دیروز 10,667
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,131 10,977
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 110 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.173 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,100 10,660 10,750 500 1
1 3,000 10,653 10,790 1,083 1
1 2,010 10,612 10,884 110 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65