داده ها

آخرین معامله 3,000 101.00 3.48
قیمت پایانی 3,000 101.00 3.48
اولین قیمت 3,000
قیمت دیروز 2,899
بازه روز 3,000 3,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 2,900 2,899
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.975 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 60
حجم معاملات 352,966
ارزش معاملات 1.059 میلیارد
ارزش بازار 17.924 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 352,966 352,966
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 28 17
حقیقی 28 17
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65