داده ها

آخرین معامله 2,424 172.00 6.63
قیمت پایانی 2,592 4.00 0.15
اولین قیمت 2,600
قیمت دیروز 2,596
بازه روز 2,600 2,424
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.975 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 8
حجم معاملات 63,000
ارزش معاملات 154.15 میلیون
ارزش بازار 15.486 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 63,000 63,000
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 3
حقیقی 7 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/07/1)

65