داده ها

آخرین معامله 1,105 691.00 38.47
قیمت پایانی 1,792 4.00 0.22
اولین قیمت 1,105
قیمت دیروز 1,796
بازه روز 1,105 1,105
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 1,110 920
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.975 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 12,900
ارزش معاملات 14.255 میلیون
ارزش بازار 10.707 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12,900 12,900
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65