داده ها

آخرین معامله 1,820 14.00 0.76
قیمت پایانی 1,820 14.00 0.76
اولین قیمت 1,820
قیمت دیروز 1,834
بازه روز 1,820 1,820
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.975 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 25
حجم معاملات 142,460
ارزش معاملات 259.277 میلیون
ارزش بازار 10.874 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 142,460 142,460
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 14
حقیقی 7 14
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65