قیمت پایانی تغییر درصد
2,013 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,013 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,013 0.00 0.00
اولین قیمت 2,013
قیمت دیروز 2,013
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,823 1,753
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.975 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.027 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 1,760 1,815 9,602 1
1 634 1,753 1,817 10,000 1
1 730 1,651 1,818 17,777 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65