قیمت پایانی تغییر درصد
9,010 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,998 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,010 0.00 0.00
اولین قیمت 9,244
قیمت دیروز 9,010
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,705 8,781
بازه هفته 9,900 8,761
بازه سال - -
P/E 1811010
تعداد سهام 221.941 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 88,776

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 350 8,980 9,010 2,000 1
3 16,779 8,970 9,020 11,000 2
1 1,000 8,966 9,100 15,971 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65