قیمت پایانی تغییر درصد
7,334 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,209 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,334 0.00 0.00
اولین قیمت 7,209
قیمت دیروز 7,334
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,967 7,209
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1474134
تعداد سهام 221.941 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 88,776

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.628 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
20 9,895 7,209 7,209 830,369 142
0 0 0 7,250 3,400 1
0 0 0 7,343 3,848 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65