قیمت پایانی تغییر درصد
3,993 168.00 4.39

داده ها

آخرین معامله 3,965 140.00 3.66
قیمت پایانی 3,993 168.00 4.39
اولین قیمت 4,000
قیمت دیروز 3,825
بازه روز 4,016 3,900
قیمت مجاز 1,752 1,586
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 802593
تعداد سهام 221.941 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 308,261

معاملات

تعداد معاملات 203
حجم معاملات 1.602 میلیون
ارزش معاملات 6.397 میلیارد
ارزش بازار 886.211 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.602 میلیون 1.602 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 76 55
حقیقی 76 55
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 24,500 3,966 3,985 12,863 1
1 1,000 3,950 3,987 13,927 1
2 17,299 3,944 3,988 18,114 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65