قیمت پایانی تغییر درصد
1,687 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,735 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,687 0.00 0.00
اولین قیمت 1,642
قیمت دیروز 1,687
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,752 1,586
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 339087
تعداد سهام 221.941 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 308,261

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 374.415 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 30,000 1,690 1,739 1,000 1
1 850 1,683 1,740 4,499 2
1 5,000 1,673 1,749 6,105 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65