داده ها

آخرین معامله 2,223 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,229 0.00 0.00
اولین قیمت 2,338
قیمت دیروز 2,229
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,340 2,118
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 448029
تعداد سهام 221.941 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 207,814

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 494.707 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,223 59 1
0 0 0 2,317 10,000 1
0 0 0 2,400 6,350 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65