قیمت پایانی تغییر درصد
6,699 235.00 3.39

داده ها

آخرین معامله 6,829 105.00 1.51
قیمت پایانی 6,699 235.00 3.39
اولین قیمت 6,800
قیمت دیروز 6,934
بازه روز 6,973 6,588
قیمت مجاز 1,752 1,586
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1346499
تعداد سهام 221.941 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 308,261

معاملات

تعداد معاملات 135
حجم معاملات 537,059
ارزش معاملات 3.598 میلیارد
ارزش بازار 1.487 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 537,059 537,059
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 30 64
حقیقی 30 64
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 10,745 6,644 6,827 1,944 1
1 2,345 6,643 6,829 5,800 1
1 1,957 6,634 6,830 16,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65