داده ها

آخرین معامله 1,861 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,857 0.00 0.00
اولین قیمت 1,799
قیمت دیروز 1,857
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,865 1,689
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 373257
تعداد سهام 221.941 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 277,469

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 412.145 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,000 1,764 0 0 0
1 3,000 1,752 0 0 0
1 1,000 1,732 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65