داده ها

آخرین معامله 1,413 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,418 0.00 0.00
اولین قیمت 1,430
قیمت دیروز 1,418
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,488 1,348
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 285018
تعداد سهام 221.941 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 352,609

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 314.713 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 157,823 1,385 1,449 690 1
1 741 1,354 1,464 5,000 1
1 1,107 1,349 1,465 5,070 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65