قیمت پایانی تغییر درصد
1,735 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,722 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,735 0.00 0.00
اولین قیمت 1,720
قیمت دیروز 1,735
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,752 1,586
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 348735
تعداد سهام 221.941 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 308,261

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 385.068 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 1,723 1,770 7,300 1
1 2,629 1,722 1,788 1,000 1
2 903 1,720 1,789 13,944 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65