قیمت پایانی تغییر درصد
8,701 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,719 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,701 0.00 0.00
اولین قیمت 8,670
قیمت دیروز 8,701
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,719 7,889
بازه هفته 8,719 8,000
بازه سال - -
P/E 1748901
تعداد سهام 221.941 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 88,776

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.931 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
41 287,528 8,719 8,750 3,830 3
1 1,000 8,710 9,934 60 1
1 500 8,690 10,396 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65