قیمت پایانی تغییر درصد
2,611 55.00 2.06

داده ها

آخرین معامله 2,573 93.00 3.49
قیمت پایانی 2,611 55.00 2.06
اولین قیمت 2,699
قیمت دیروز 2,666
بازه روز 2,699 2,550
قیمت مجاز 9,181 8,307
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -4757242
تعداد سهام 106.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,339

معاملات

تعداد معاملات 565
حجم معاملات 3.577 میلیون
ارزش معاملات 9.342 میلیارد
ارزش بازار 277.288 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.577 میلیون 3.577 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 179 121
حقیقی 179 121
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,573 2,606 1,000 1
1 25,152 2,572 2,609 14,550 2
1 40,000 2,561 2,612 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65