قیمت پایانی تغییر درصد
9,103 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,103 0.00 0.00
اولین قیمت 8,900
قیمت دیروز 9,103
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,181 8,307
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -16585666
تعداد سهام 106.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,339

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 966.739 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 26 9,300 9,400 250 1
1 21 9,199 9,455 147 1
1 5,143 9,157 9,475 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65