قیمت پایانی تغییر درصد
2,412 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,360 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,412 0.00 0.00
اولین قیمت 2,346
قیمت دیروز 2,412
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,534 2,294
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -4394664
تعداد سهام 106.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 205,508

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 256.154 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,243 2,360 2,714 15,432 1
2 5,843 2,345 2,758 1,616 1
1 660 2,294 3,264 1,600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65