قیمت پایانی تغییر درصد
8,528 201.00 2.30

داده ها

آخرین معامله 8,293 436.00 4.99
قیمت پایانی 8,528 201.00 2.30
اولین قیمت 8,293
قیمت دیروز 8,729
بازه روز 8,293 8,293
قیمت مجاز 9,181 8,307
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -15538016
تعداد سهام 106.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,339

معاملات

تعداد معاملات 87
حجم معاملات 169,939
ارزش معاملات 1.409 میلیارد
ارزش بازار 905.674 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 169,939 169,939
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 75 4
حقیقی 75 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 124 8,153 8,293 10.909 میلیون 657
1 3,000 8,001 8,297 15,195 1
1 300 6,333 8,298 839 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65