قیمت پایانی تغییر درصد
7,597 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,690 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,597 0.00 0.00
اولین قیمت 7,690
قیمت دیروز 7,597
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,976 7,218
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -13841734
تعداد سهام 106.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 63,468

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 806.801 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 8,270 200 1
0 0 0 9,032 2,800 2
0 0 0 9,200 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65