قیمت پایانی تغییر درصد
7,344 19.00 0.26

داده ها

آخرین معامله 7,300 25.00 0.34
قیمت پایانی 7,344 19.00 0.26
اولین قیمت 7,430
قیمت دیروز 7,325
بازه روز 7,529 7,186
قیمت مجاز 7,691 6,959
بازه هفته 7,400 6,549
بازه سال - -
P/E -13380768
تعداد سهام 920.223 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 368,089

معاملات

تعداد معاملات 1,597
حجم معاملات 3.355 میلیون
ارزش معاملات 24.642 میلیارد
ارزش بازار 6.758 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.355 میلیون 3.297 میلیون
حقوقی 0 58,200
تعداد خرید فروش
مجموع 661 408
حقیقی 661 405
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 427.421 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 7,297 7,310 591 1
2 4,300 7,295 7,315 1,150 1
2 7,427 7,290 7,320 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65