قیمت پایانی تغییر درصد
2,677 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,663 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,677 0.00 0.00
اولین قیمت 2,664
قیمت دیروز 2,677
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,010 2,724
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -4877494
تعداد سهام 106.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 131,579

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 284.297 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,100 2,591 2,662 1,000 1
1 1,000 2,590 2,798 7,000 1
2 6,564 2,546 2,805 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/29)

65