قیمت پایانی تغییر درصد
9,169 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,648 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,169 0.00 0.00
اولین قیمت 8,730
قیمت دیروز 9,169
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,648 8,730
بازه هفته 10,093 9,189
بازه سال - -
P/E -16705918
تعداد سهام 920.223 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 368,089

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.438 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
104 250,884 9,648 9,648 10,000 1
2 900 9,640 9,672 6,420 2
5 168,000 9,627 10,000 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65