قیمت پایانی تغییر درصد
15,441 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,441 0.00 0.00
اولین قیمت 15,599
قیمت دیروز 15,441
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,181 8,307
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -28133502
تعداد سهام 106.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,339

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.64 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 145 7,512 16,600 500 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/13)

65