قیمت پایانی تغییر درصد
9,328 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,337 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,328 0.00 0.00
اولین قیمت 9,337
قیمت دیروز 9,328
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,882 4,418
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1958880
تعداد سهام 392 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.657 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
60 893,790 9,337 9,362 3,564 1
1 1,000 9,101 0 0 0
1 218 9,100 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/28)

65