قیمت پایانی تغییر درصد
8,108 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,108 0.00 0.00
اولین قیمت 8,021
قیمت دیروز 8,108
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,882 4,418
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1702680
تعداد سهام 392 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.178 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 880 8,080 8,290 243 1
2 1,095 8,010 8,368 4,000 1
2 4,000 8,000 8,369 10,699 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65