قیمت پایانی تغییر درصد
3,473 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,313 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,473 0.00 0.00
اولین قیمت 3,313
قیمت دیروز 3,473
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,672 3,324
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 729330
تعداد سهام 392 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.361 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 349 3,311 3,484 850 1
3 4,098 3,307 3,486 1,000 1
0 0 0 3,488 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65