قیمت پایانی تغییر درصد
10,376 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,566 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,376 0.00 0.00
اولین قیمت 10,525
قیمت دیروز 10,376
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,049 9,997
بازه هفته 10,817 10,023
بازه سال - -
P/E 2178960
تعداد سهام 392 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.067 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 10,406 10,567 100 1
1 145 10,371 10,568 100 1
1 2,920 10,370 10,569 2,014 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65