قیمت پایانی تغییر درصد
9,536 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,555 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,536 0.00 0.00
اولین قیمت 9,800
قیمت دیروز 9,536
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,334 9,350
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2002560
تعداد سهام 392 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.738 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,800 9,441 9,441 1,368 1
2 2,119 9,400 9,598 1,000 1
2 2,533 9,355 9,599 158 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65