قیمت پایانی تغییر درصد
667 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 666 0.00 0.00
قیمت پایانی 667 0.00 0.00
اولین قیمت 671
قیمت دیروز 667
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 700 634
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1334
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 667 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 31,078 666 672 4,327 1
7 54,699 665 673 50,000 1
3 29,657 664 674 40,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/12/20)

65