داده ها

آخرین معامله 804 0.00 0.00
قیمت پایانی 806 0.00 0.00
اولین قیمت 802
قیمت دیروز 806
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 836 758
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1612
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 633,714

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 806 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 23,500 803 810 48,264 3
1 72,287 802 812 10,000 1
1 12,470 798 814 81,888 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/05/25)

65