قیمت پایانی تغییر درصد
4,106 80.00 1.99

داده ها

آخرین معامله 4,106 80.00 1.99
قیمت پایانی 4,106 80.00 1.99
اولین قیمت 4,106
قیمت دیروز 4,026
بازه روز 4,106 4,106
قیمت مجاز 3,107 2,987
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 217618
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 4
حجم معاملات 10,295
ارزش معاملات 42.271 میلیون
ارزش بازار 1.027 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10,295 10,295
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 4
حقیقی 1 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,002 0 0 0
1 500 3,001 0 0 0
1 40,000 3,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65