قیمت پایانی تغییر درصد
46,668 29.00 0.06

داده ها

آخرین معامله 46,800 161.00 0.35
قیمت پایانی 46,668 29.00 0.06
اولین قیمت 46,880
قیمت دیروز 46,639
بازه روز 46,900 45,037
قیمت مجاز 48,970 44,308
بازه هفته 48,414 44,520
بازه سال - -
P/E 77188872
تعداد سهام 2.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 147
حجم معاملات 72,440
ارزش معاملات 3.381 میلیارد
ارزش بازار 128.804 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3,540 55,317
حقوقی 68,900 17,123
تعداد خرید فروش
مجموع 14 58
حقیقی 12 57
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.416 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 65 45,503 46,800 3,691 2
1 200 45,130 46,860 399 1
1 126 45,100 46,865 1,375 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65