قیمت پایانی تغییر درصد
30,172 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 29,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 30,172 0.00 0.00
اولین قیمت 30,000
قیمت دیروز 30,172
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,412 10,326
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 49904488
تعداد سهام 2.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 83.275 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,052 29,310 29,700 717 1
1 254 29,305 29,797 8,032 1
2 272 29,301 29,970 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65