قیمت پایانی تغییر درصد
43,451 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 44,990 0.00 0.00
قیمت پایانی 43,451 0.00 0.00
اولین قیمت 46,400
قیمت دیروز 43,451
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 45,623 41,279
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 71867954
تعداد سهام 2.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 119.925 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 43,850 44,998 2,888 1
1 25,000 43,816 45,000 325 2
2 30,000 43,500 45,040 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65