قیمت پایانی تغییر درصد
32,603 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 32,603 0.00 0.00
قیمت پایانی 32,603 0.00 0.00
اولین قیمت 32,603
قیمت دیروز 32,603
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,412 10,326
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 53925362
تعداد سهام 2.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 89.984 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
61 185,360 32,603 0 0 0
1 35 32,602 0 0 0
1 35 32,601 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65