قیمت پایانی تغییر درصد
9,133 137.00 1.52

داده ها

آخرین معامله 9,050 54.00 0.60
قیمت پایانی 9,133 137.00 1.52
اولین قیمت 9,379
قیمت دیروز 8,996
بازه روز 9,379 8,950
قیمت مجاز 9,445 8,547
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15105982
تعداد سهام 2.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 91
حجم معاملات 206,666
ارزش معاملات 1.887 میلیارد
ارزش بازار 25.207 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 31,953 195,798
حقوقی 174,713 10,868
تعداد خرید فروش
مجموع 24 37
حقیقی 22 36
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.496 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 8,955 9,050 4,880 1
1 191 8,951 9,150 2,000 1
1 1,790 8,902 9,200 16,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65