قیمت پایانی تغییر درصد
48,444 850.00 1.79

داده ها

آخرین معامله 48,619 1,025.00 2.15
قیمت پایانی 48,444 850.00 1.79
اولین قیمت 48,500
قیمت دیروز 47,594
بازه روز 48,698 46,603
قیمت مجاز 49,973 45,215
بازه هفته 48,000 44,520
بازه سال - -
P/E 80126376
تعداد سهام 2.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 190
حجم معاملات 87,739
ارزش معاملات 4.25 میلیارد
ارزش بازار 133.705 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 27,488 87,739
حقوقی 60,251 0
تعداد خرید فروش
مجموع 54 77
حقیقی 52 77
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.919 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 359 47,515 48,619 2,408 5
3 2,196 47,510 48,620 95 1
1 500 47,385 48,624 2,931 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65