قیمت پایانی تغییر درصد
15,511 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,528 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,511 0.00 0.00
اولین قیمت 15,528
قیمت دیروز 15,511
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,250 11,538
بازه هفته 14,105 13,662
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 385.391 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.978 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 11,772 12,000 6,250 2
2 6,815 11,770 12,084 200 1
1 560 11,767 12,090 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65