داده ها

آخرین معامله 4,400 5.00 0.11
قیمت پایانی 4,417 12.00 0.27
اولین قیمت 4,380
قیمت دیروز 4,405
بازه روز 4,500 4,233
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 4,525 4,300
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 385.391 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 13
حجم معاملات 14,561
ارزش معاملات 64.313 میلیون
ارزش بازار 1.702 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 14,561 14,561
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 7
حقیقی 9 7
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65