داده ها

آخرین معامله 13,810 401.00 2.82
قیمت پایانی 13,719 492.00 3.46
اولین قیمت 14,887
قیمت دیروز 14,211
بازه روز 14,887 13,521
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 385.391 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 134
حجم معاملات 176,465
ارزش معاملات 2.421 میلیارد
ارزش بازار 5.287 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 176,465 176,465
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 50 44
حقیقی 50 44
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65