قیمت پایانی تغییر درصد
11,374 356.00 3.23

داده ها

آخرین معامله 11,250 232.00 2.11
قیمت پایانی 11,374 356.00 3.23
اولین قیمت 10,920
قیمت دیروز 11,018
بازه روز 11,800 10,751
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 385.391 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 175
حجم معاملات 173,874
ارزش معاملات 1.978 میلیارد
ارزش بازار 4.383 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 173,874 173,874
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 39 84
حقیقی 39 84
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65