داده ها

آخرین معامله 11,300 252.00 2.28
قیمت پایانی 11,120 72.00 0.65
اولین قیمت 11,200
قیمت دیروز 11,048
بازه روز 11,300 10,056
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 90 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 172
حجم معاملات 192,967
ارزش معاملات 2.146 میلیارد
ارزش بازار 1.001 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 192,967 192,967
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 23 83
حقیقی 23 83
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65