قیمت پایانی تغییر درصد
3,225 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,225 0.00 0.00
اولین قیمت 3,270
قیمت دیروز 3,225
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,860 3,494
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 715950
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.096 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,850 3,260 3,270 2,012 1
1 1,000 3,230 3,280 500 1
1 5,000 3,227 3,287 4,628 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65