قیمت پایانی تغییر درصد
3,645 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,737 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,645 0.00 0.00
اولین قیمت 3,677
قیمت دیروز 3,645
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,776 3,418
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 809190
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.369 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,730 3,737 1,005 1
1 749 3,600 3,740 34,534 2
1 1,176 3,589 3,741 19,306 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65