قیمت پایانی تغییر درصد
7,438 272.00 3.53

داده ها

آخرین معامله 7,400 310.00 4.02
قیمت پایانی 7,438 272.00 3.53
اولین قیمت 8,000
قیمت دیروز 7,710
بازه روز 8,000 7,325
قیمت مجاز 8,095 7,325
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1651236
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 983
حجم معاملات 7.243 میلیون
ارزش معاملات 53.873 میلیارد
ارزش بازار 4.835 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.337 میلیون 7.243 میلیون
حقوقی 3.906 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 316 246
حقیقی 309 246
حقوقی 7 0
تغییر حقوقی به حقیقی 29.05 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,276 7,388 7,400 9,000 1
2 649 7,360 7,429 3,000 1
1 2,940 7,351 7,430 35,636 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65