قیمت پایانی تغییر درصد
8,629 438.00 4.83

داده ها

آخرین معامله 8,615 452.00 4.99
قیمت پایانی 8,629 438.00 4.83
اولین قیمت 8,749
قیمت دیروز 9,067
بازه روز 9,197 8,614
قیمت مجاز 9,520 8,614
بازه هفته 8,998 8,752
بازه سال - -
P/E 1915638
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 666
حجم معاملات 5.246 میلیون
ارزش معاملات 45.263 میلیارد
ارزش بازار 5.609 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 865,102 5.096 میلیون
حقوقی 4.381 میلیون 150,000
تعداد خرید فروش
مجموع 173 139
حقیقی 170 138
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 36.505 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 87,041 8,614 8,634 1,239 1
1 120 8,514 8,642 28,914 2
1 5,000 8,340 8,679 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65