اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت ایران خورو فارس)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایران)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی پاساد دانا ایرانیان)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت نگار نصر سهم (سهامی خاص))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت شهرکهای صنعتی ایران خودرو)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات خودروقشم)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش)
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
مجموع موارد: 287 عدد در 32 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
7,755 199.00 2.63

داده ها

آخرین معامله 7,749 193.00 2.55
قیمت پایانی 7,755 199.00 2.63
اولین قیمت 7,600
قیمت دیروز 7,556
بازه روز 7,900 7,599
قیمت مجاز 7,933 7,179
بازه هفته 8,559 7,549
بازه سال - -
P/E 604890
تعداد سهام 15.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.291 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,615
حجم معاملات 18.289 میلیون
ارزش معاملات 141.82 میلیارد
ارزش بازار 118.652 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 15.942 میلیون 16.127 میلیون
حقوقی 2.347 میلیون 2.161 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 954 754
حقیقی 948 747
حقوقی 6 7
تغییر حقوقی به حقیقی 1.441 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,575 7,730 7,749 1,824 1
1 10,000 7,712 7,770 4,800 1
4 3,735 7,711 7,798 1,489 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65