قیمت پایانی تغییر درصد
6,986 218.00 3.22

داده ها

آخرین معامله 6,900 132.00 1.95
قیمت پایانی 6,986 218.00 3.22
اولین قیمت 7,039
قیمت دیروز 6,768
بازه روز 7,106 6,792
قیمت مجاز 7,106 6,430
بازه هفته 6,800 6,140
بازه سال - -
P/E 544908
تعداد سهام 15.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.516 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,975
حجم معاملات 27.379 میلیون
ارزش معاملات 191.271 میلیارد
ارزش بازار 106.886 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 25.547 میلیون 17.702 میلیون
حقوقی 1.923 میلیون 9.768 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,738 814
حقیقی 1,733 787
حقوقی 5 27
تغییر حقوقی به حقیقی 54.806 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 7,149 6,892 6,900 123,601 6
2 20,022 6,891 6,928 5,000 1
5 10,960 6,890 6,930 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65