قیمت پایانی تغییر درصد
2,731 108.00 3.80

داده ها

آخرین معامله 2,707 132.00 4.65
قیمت پایانی 2,731 108.00 3.80
اولین قیمت 2,731
قیمت دیروز 2,839
بازه روز 2,795 2,698
قیمت مجاز 2,980 2,698
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 213018
تعداد سهام 15.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.717 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,296
حجم معاملات 28.218 میلیون
ارزش معاملات 77.06 میلیارد
ارزش بازار 41.784 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 28.218 میلیون 27.968 میلیون
حقوقی 0 250,000
تعداد خرید فروش
مجموع 742 631
حقیقی 742 630
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 682.75 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 33,919 2,707 2,710 2,894 1
1 500 2,706 2,717 29,000 1
20 508,770 2,705 2,719 18,348 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65