قیمت پایانی تغییر درصد
5,361 88.00 1.67

داده ها

آخرین معامله 5,440 167.00 3.17
قیمت پایانی 5,361 88.00 1.67
اولین قیمت 5,200
قیمت دیروز 5,273
بازه روز 5,479 5,200
قیمت مجاز 2,888 2,614
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 418158
تعداد سهام 15.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.817 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,215
حجم معاملات 14.865 میلیون
ارزش معاملات 79.697 میلیارد
ارزش بازار 82.023 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 14.787 میلیون 10.591 میلیون
حقوقی 123,998 4.32 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 384 329
حقیقی 382 323
حقوقی 2 6
تغییر حقوقی به حقیقی 22.495 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 99,455 5,440 5,443 2,023 2
1 34,643 5,435 5,444 20,000 1
1 12,605 5,427 5,445 30,038 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65