قیمت پایانی تغییر درصد
2,400 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,450 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,400 0.00 0.00
اولین قیمت 2,400
قیمت دیروز 2,400
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,417 2,187
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 187200
تعداد سهام 15.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.228 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 36.72 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 2,452 2,452 6,998 1
4 108,723 2,450 2,453 425 1
1 67,922 2,441 2,454 12,236 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65