قیمت پایانی تغییر درصد
3,805 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,873 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,805 0.00 0.00
اولین قیمت 3,710
قیمت دیروز 3,805
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,888 2,614
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 296790
تعداد سهام 15.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.817 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 58.217 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 40,000 3,882 3,882 10,410 3
2 37,091 3,880 3,888 12,005 1
1 15,429 3,871 3,889 260,796 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/28)

65