قیمت پایانی تغییر درصد
2,546 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,539 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,546 0.00 0.00
اولین قیمت 2,572
قیمت دیروز 2,546
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,888 2,614
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 198588
تعداد سهام 15.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.817 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 38.954 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 2,535 2,540 30,000 1
1 3,000 2,533 2,544 100,000 1
2 8,862 2,532 2,545 60,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/27)

65