قیمت پایانی تغییر درصد
2,140 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,137 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,140 0.00 0.00
اولین قیمت 2,141
قیمت دیروز 2,140
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,273 2,057
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 166920
تعداد سهام 15.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.699 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 32.742 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,139 2,150 314,386 4
1 2,035 2,135 2,151 2,000 1
4 21,000 2,130 2,159 6,265 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65