قیمت پایانی تغییر درصد
7,849 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,860 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,849 0.00 0.00
اولین قیمت 7,900
قیمت دیروز 7,849
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,321 7,529
بازه هفته 8,559 7,549
بازه سال - -
P/E 612222
تعداد سهام 15.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.204 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 120.09 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 77,736 7,850 7,879 2,547 1
1 572 7,840 7,880 161,942 2
1 150 7,820 7,888 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65