داده ها

آخرین معامله 4,988 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,977 0.00 0.00
اولین قیمت 4,995
قیمت دیروز 4,977
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,225 4,729
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2597994
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 746.55 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 32,959 4,938 0 0 0
1 6,233 4,931 0 0 0
1 800 4,923 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65