قیمت پایانی تغییر درصد
4,092 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,128 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,092 0.00 0.00
اولین قیمت 4,260
قیمت دیروز 4,092
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,399 3,981
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2136024
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 613.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 4,062 4,129 14,000 1
1 10,000 4,040 4,131 2,550 1
1 15,000 4,039 4,178 1,600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65