قیمت پایانی تغییر درصد
6,482 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,476 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,482 0.00 0.00
اولین قیمت 6,740
قیمت دیروز 6,482
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,562 4,128
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3383604
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 972.3 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,476 2,700 1
0 0 0 6,640 1,175 1
0 0 0 6,649 13,138 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65