قیمت پایانی تغییر درصد
18,063 83.00 0.46

داده ها

آخرین معامله 18,000 146.00 0.80
قیمت پایانی 18,063 83.00 0.46
اولین قیمت 18,900
قیمت دیروز 18,146
بازه روز 18,915 17,600
قیمت مجاز 19,053 17,239
بازه هفته 19,870 18,888
بازه سال - -
P/E 9428886
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 197
حجم معاملات 135,037
ارزش معاملات 2.439 میلیارد
ارزش بازار 2.709 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 135,037 115,660
حقوقی 0 19,377
تعداد خرید فروش
مجموع 74 59
حقیقی 74 56
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 350.007 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,281 17,821 18,000 5,723 1
1 20,000 17,801 18,100 15,000 1
4 3,972 17,800 18,197 80 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65