قیمت پایانی تغییر درصد
16,410 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,470 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,410 0.00 0.00
اولین قیمت 16,894
قیمت دیروز 16,410
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,458 15,796
بازه هفته 16,900 16,100
بازه سال - -
P/E 8566020
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.462 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 16,452 16,470 2,830 1
1 7,100 16,451 16,500 10,000 1
1 100 16,440 16,545 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65