داده ها

آخرین معامله 25,255 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,395 0.00 0.00
اولین قیمت 25,523
قیمت دیروز 25,395
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,194 20,902
بازه هفته 25,523 25,001
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 28 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 711.06 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
104 422,789 22,194 0 0 0
1 1,800 22,193 0 0 0
1 10,000 22,120 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65