داده ها

آخرین معامله 21,301 1,038.00 4.65
قیمت پایانی 21,670 669.00 2.99
اولین قیمت 22,980
قیمت دیروز 22,339
بازه روز 22,980 21,152
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 28 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 189
حجم معاملات 162,406
ارزش معاملات 3.519 میلیارد
ارزش بازار 606.76 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 166,644 166,644
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 108 47
حقیقی 108 47
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65