داده ها

آخرین معامله 16,179 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,036 0.00 0.00
اولین قیمت 16,150
قیمت دیروز 16,036
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,764 16,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17399060
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.425 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 121 15,670 16,000 9,001 2
1 250 15,665 16,165 2,000 1
2 1,053 15,662 16,179 2,700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65