قیمت پایانی تغییر درصد
31,870 1,009.00 3.07

داده ها

آخرین معامله 31,236 1,643.00 5.00
قیمت پایانی 31,870 1,009.00 3.07
اولین قیمت 31,236
قیمت دیروز 32,879
بازه روز 31,236 31,236
قیمت مجاز 18,764 16,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 34578950
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 46
حجم معاملات 37,139
ارزش معاملات 1.16 میلیارد
ارزش بازار 4.819 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 37,139 37,139
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 30 3
حقیقی 30 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 28,800 31,236 276,555 43
0 0 0 33,332 1,012 1
0 0 0 33,333 3,593 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65