داده ها

آخرین معامله 16,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,287 0.00 0.00
اولین قیمت 16,000
قیمت دیروز 16,287
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,764 16,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17671395
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.463 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 16,200 16,769 663 1
1 430 16,003 16,770 560 1
3 3,867 16,002 16,780 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65