قیمت پایانی تغییر درصد
40,344 378.00 0.95

داده ها

آخرین معامله 40,500 534.00 1.34
قیمت پایانی 40,344 378.00 0.95
اولین قیمت 39,970
قیمت دیروز 39,966
بازه روز 41,964 39,970
قیمت مجاز 41,964 37,968
بازه هفته 43,984 39,850
بازه سال - -
P/E 43773240
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 59
حجم معاملات 16,758
ارزش معاملات 692.596 میلیون
ارزش بازار 6.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 16,758 16,758
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 25 27
حقیقی 25 27
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,444 40,444 41,700 480 1
1 25 40,005 41,800 130 1
1 50 40,002 41,890 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65