قیمت پایانی تغییر درصد
51,177 2,287.00 4.68

داده ها

آخرین معامله 51,334 2,444.00 5.00
قیمت پایانی 51,177 2,287.00 4.68
اولین قیمت 49,703
قیمت دیروز 48,890
بازه روز 51,334 49,700
قیمت مجاز 51,334 46,446
بازه هفته 50,450 46,503
بازه سال - -
P/E 55527045
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 246
حجم معاملات 255,973
ارزش معاملات 13.1 میلیارد
ارزش بازار 7.738 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 255,973 255,973
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 45 122
حقیقی 45 122
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 5,893 51,334 51,800 1,000 1
1 234 51,003 51,999 100 1
1 100 50,000 52,200 670 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65