داده ها

آخرین معامله 14,643 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,593 0.00 0.00
اولین قیمت 14,640
قیمت دیروز 14,593
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,322 13,864
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15833405
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.206 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 14,643 15,722 4,150 1
1 242 13,533 15,863 95 1
0 0 0 17,200 126 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65