داده ها

آخرین معامله 8,800 254.00 2.81
قیمت پایانی 8,913 141.00 1.56
اولین قیمت 9,100
قیمت دیروز 9,054
بازه روز 9,192 8,723
قیمت مجاز 8,687 7,861
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9670605
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 78
حجم معاملات 125,873
ارزش معاملات 1.122 میلیارد
ارزش بازار 1.348 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 125,873 125,873
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 33 30
حقیقی 33 30
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 120 8,720 8,950 1,000 1
1 5,000 8,710 8,980 10,000 1
2 15,500 8,605 9,000 5,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65