داده ها

آخرین معامله 10,760 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,681 0.00 0.00
اولین قیمت 10,900
قیمت دیروز 10,681
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,445 10,355
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11588885
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.615 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,862 10,676 10,790 8,400 2
2 5,000 10,501 10,800 150 1
1 500 10,450 10,884 1,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65