قیمت پایانی تغییر درصد
21,441 328.00 1.51

داده ها

آخرین معامله 21,600 169.00 0.78
قیمت پایانی 21,441 328.00 1.51
اولین قیمت 20,702
قیمت دیروز 21,769
بازه روز 21,998 20,702
قیمت مجاز 18,764 16,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 23263485
تعداد سهام 151.2 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,480

معاملات

تعداد معاملات 71
حجم معاملات 76,296
ارزش معاملات 1.636 میلیارد
ارزش بازار 3.242 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 76,296 76,296
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 25 24
حقیقی 25 24
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 350 21,319 21,644 1,000 1
1 652 21,302 21,690 100 1
2 770 21,300 21,700 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65