قیمت پایانی تغییر درصد
1,779 80.00 4.71

داده ها

آخرین معامله 1,783 84.00 4.94
قیمت پایانی 1,779 80.00 4.71
اولین قیمت 1,783
قیمت دیروز 1,699
بازه روز 1,783 1,700
قیمت مجاز 1,066 966
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -158331
تعداد سهام 2.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 880,000

معاملات

تعداد معاملات 1,461
حجم معاملات 36.087 میلیون
ارزش معاملات 64.205 میلیارد
ارزش بازار 3.914 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 33.187 میلیون 33.745 میلیون
حقوقی 2.9 میلیون 2.342 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 366 221
حقیقی 363 218
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 992.682 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 134,350 1,783 1,783 1 1
1 20,000 1,770 0 0 0
1 14,975 1,761 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65