قیمت پایانی تغییر درصد
1,160 36.00 3.01

داده ها

آخرین معامله 1,137 59.00 4.93
قیمت پایانی 1,160 36.00 3.01
اولین قیمت 1,161
قیمت دیروز 1,196
بازه روز 1,161 1,137
قیمت مجاز 1,066 966
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -103240
تعداد سهام 2.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 880,000

معاملات

تعداد معاملات 68
حجم معاملات 548,574
ارزش معاملات 624.512 میلیون
ارزش بازار 2.552 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 548,574 200,527
حقوقی 0 348,047
تعداد خرید فروش
مجموع 47 11
حقیقی 47 10
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 403.735 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 14,165 1,113 1,137 740,188 14
1 32,790 1,111 1,139 7,999 1
1 3,000 948 1,140 30,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65