قیمت پایانی تغییر درصد
2,867 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,867 0.00 0.00
اولین قیمت 2,877
قیمت دیروز 2,867
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,877 2,603
بازه هفته 2,877 2,322
بازه سال - -
P/E -255163
تعداد سهام 2.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 880,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.307 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 2,791 2,871 1,842 1
1 500 2,770 2,873 1,299 1
1 2,000 2,767 2,875 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65