قیمت پایانی تغییر درصد
2,476 32.00 1.28

داده ها

آخرین معامله 2,391 117.00 4.67
قیمت پایانی 2,476 32.00 1.28
اولین قیمت 2,431
قیمت دیروز 2,508
بازه روز 2,633 2,383
قیمت مجاز 2,633 2,383
بازه هفته 2,451 2,451
بازه سال - -
P/E -220364
تعداد سهام 2.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 880,000

معاملات

تعداد معاملات 555
حجم معاملات 4.166 میلیون
ارزش معاملات 10.312 میلیارد
ارزش بازار 5.447 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.151 میلیون 4.065 میلیون
حقوقی 15,000 100,739
تعداد خرید فروش
مجموع 238 142
حقیقی 237 141
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 212.29 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 33,712 2,384 2,411 60,791 1
5 48,100 2,383 2,420 1,000 1
0 0 0 2,475 5,410 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65