قیمت پایانی تغییر درصد
786 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 790 0.00 0.00
قیمت پایانی 786 0.00 0.00
اولین قیمت 789
قیمت دیروز 786
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 802 726
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -69954
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 943.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 781 790 16,257 2
1 3,780 780 792 69,000 4
1 10,000 775 799 17,800 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65