قیمت پایانی تغییر درصد
2,472 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,472 0.00 0.00
اولین قیمت 2,390
قیمت دیروز 2,472
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,595 2,349
بازه هفته 2,646 2,388
بازه سال - -
P/E -220008
تعداد سهام 2.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.438 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 2,431 2,529 10,500 1
2 3,048 2,430 2,530 2,175 1
1 3,000 2,406 2,542 10,365 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65