قیمت پایانی تغییر درصد
36,253 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 35,662 0.00 0.00
قیمت پایانی 36,253 0.00 0.00
اولین قیمت 36,903
قیمت دیروز 36,253
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 33,499 30,309
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 72796024
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 341,682

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 34.44 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 35,500 35,672 710 1
1 600 35,220 35,690 1,000 1
2 2,000 35,210 35,799 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65