قیمت پایانی تغییر درصد
72,772 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 72,755 0.00 0.00
قیمت پایانی 72,772 0.00 0.00
اولین قیمت 71,456
قیمت دیروز 72,772
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 76,392 69,118
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 146126176
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 135,476

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 69.133 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 184 72,700 72,999 50 1
1 16 72,644 73,000 658 3
1 15 72,500 73,500 70 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65