قیمت پایانی تغییر درصد
57,269 101.00 0.18

داده ها

آخرین معامله 57,000 370.00 0.64
قیمت پایانی 57,269 101.00 0.18
اولین قیمت 57,001
قیمت دیروز 57,370
بازه روز 57,499 56,261
قیمت مجاز 50,543 45,731
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 114996152
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 207,301

معاملات

تعداد معاملات 120
حجم معاملات 52,895
ارزش معاملات 3.017 میلیارد
ارزش بازار 54.406 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 42,595 48,978
حقوقی 10,300 3,917
تعداد خرید فروش
مجموع 57 28
حقیقی 55 27
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 365.548 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 56,206 57,075 560 1
1 2,000 56,200 57,255 3,400 1
1 30 56,101 57,300 1,050 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65