قیمت پایانی تغییر درصد
66,881 24.00 0.04

داده ها

آخرین معامله 66,700 157.00 0.23
قیمت پایانی 66,881 24.00 0.04
اولین قیمت 66,900
قیمت دیروز 66,857
بازه روز 67,200 66,670
قیمت مجاز 50,543 45,731
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 134297048
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 207,301

معاملات

تعداد معاملات 54
حجم معاملات 30,923
ارزش معاملات 2.071 میلیارد
ارزش بازار 63.537 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 27,973 27,973
حقوقی 3,000 3,000
تعداد خرید فروش
مجموع 24 21
حقیقی 23 20
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 66,649 66,700 1,299 4
1 50 66,600 66,724 559 2
1 200 66,571 66,725 5,131 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65