قیمت پایانی تغییر درصد
64,234 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 64,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 64,234 0.00 0.00
اولین قیمت 63,852
قیمت دیروز 64,234
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 67,288 60,880
بازه هفته 66,899 63,800
بازه سال - -
P/E 128981872
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 154,022

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 61.022 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 80 64,501 64,700 33 1
2 550 64,500 64,850 1,900 2
1 1,550 64,400 64,950 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65