قیمت پایانی تغییر درصد
46,296 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 46,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 46,296 0.00 0.00
اولین قیمت 46,500
قیمت دیروز 46,296
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 50,543 45,731
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 92962368
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 207,301

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 43.981 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 83 46,000 46,887 191 1
1 100 45,900 46,898 100 1
1 100 45,384 46,899 3,913 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65