قیمت پایانی تغییر درصد
73,167 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 73,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 73,167 0.00 0.00
اولین قیمت 73,500
قیمت دیروز 73,167
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 77,186 69,836
بازه هفته 74,600 71,500
بازه سال - -
P/E 146919336
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 134,711

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 69.509 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 2,332 72,955 73,000 9,863 1
1 53 72,952 73,399 3,200 1
6 1,280 72,950 73,800 23 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65