قیمت پایانی تغییر درصد
44,316 613.00 1.40

داده ها

آخرین معامله 43,650 53.00 0.12
قیمت پایانی 44,316 613.00 1.40
اولین قیمت 44,690
قیمت دیروز 43,703
بازه روز 45,420 43,101
قیمت مجاز 45,888 41,518
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 88986528
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 217,955

معاملات

تعداد معاملات 194
حجم معاملات 154,444
ارزش معاملات 6.883 میلیارد
ارزش بازار 42.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 134,444 140,795
حقوقی 20,000 13,649
تعداد خرید فروش
مجموع 100 64
حقیقی 99 62
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 281.451 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50 43,381 43,650 150 1
1 5,000 43,380 43,795 2,499 1
1 300 43,360 43,800 5,049 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65