قیمت پایانی تغییر درصد
46,560 138.00 0.30

داده ها

آخرین معامله 46,898 476.00 1.03
قیمت پایانی 46,560 138.00 0.30
اولین قیمت 46,440
قیمت دیروز 46,422
بازه روز 47,025 46,432
قیمت مجاز 50,543 45,731
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 93492480
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 207,301

معاملات

تعداد معاملات 37
حجم معاملات 55,220
ارزش معاملات 2.593 میلیارد
ارزش بازار 44.232 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,345 8,381
حقوقی 53,875 46,839
تعداد خرید فروش
مجموع 8 17
حقیقی 6 14
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 327.596 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 600 46,439 46,898 200 1
1 108 45,696 46,899 100 1
1 295 45,027 46,900 407 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65