قیمت پایانی تغییر درصد
64,785 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 64,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 64,785 0.00 0.00
اولین قیمت 65,444
قیمت دیروز 64,785
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 68,024 61,546
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 130088280
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 171,883

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 61.546 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 62,500 65,200 575 1
1 18 57,352 65,400 1,000 1
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65