داده ها

آخرین معامله 1,480 4.00 0.27
قیمت پایانی 1,480 4.00 0.27
اولین قیمت 1,480
قیمت دیروز 1,476
بازه روز 1,480 1,480
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 19.817 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 13,333
ارزش معاملات 19.733 میلیون
ارزش بازار 29.33 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2,222 13,333
حقوقی 11,111 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 1
حقیقی 1 1
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 16.444 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65