داده ها

آخرین معامله 2,098 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,091 0.00 0.00
اولین قیمت 2,147
قیمت دیروز 2,091
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,123 2,001
بازه هفته 2,113 2,050
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 19.817 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 41.438 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 76,144 2,021 2,050 64,836 5
3 59,834 2,020 2,060 75,000 5
2 54,952 2,010 2,070 75,000 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65