داده ها

آخرین معامله 1,589 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,573 0.00 0.00
اولین قیمت 1,527
قیمت دیروز 1,573
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,303 1,179
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -331903
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.146 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 65,506 1,589 0 0 0
1 3,200 1,580 0 0 0
1 12,000 1,561 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/28)

65