داده ها

آخرین معامله 1,217 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,208 0.00 0.00
اولین قیمت 1,219
قیمت دیروز 1,208
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,303 1,179
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -254888
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.416 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 11,471 1,201 1,229 14,000 2
1 3,000 1,200 1,230 50,000 1
2 90,000 1,199 1,232 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)

65