داده ها

آخرین معامله 1,064 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,064 0.00 0.00
اولین قیمت 1,065
قیمت دیروز 1,064
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 941 853
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -224504
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.128 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,064 1,065 402,810 5
1 30,000 1,050 0 0 0
1 980 1,048 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65