داده ها

آخرین معامله 969 0.00 0.00
قیمت پایانی 959 0.00 0.00
اولین قیمت 962
قیمت دیروز 959
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,017 921
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -202349
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.918 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 75,000 955 970 5,180 1
4 16,550 953 974 30,000 1
3 18,000 952 975 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65