داده ها

آخرین معامله 1,921 58.00 3.11
قیمت پایانی 1,923 60.00 3.22
اولین قیمت 1,861
قیمت دیروز 1,863
بازه روز 1,950 1,861
قیمت مجاز 1,303 1,179
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -405753
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 65
حجم معاملات 235,747
ارزش معاملات 453.414 میلیون
ارزش بازار 3.846 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 235,747 235,747
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 31 32
حقیقی 31 32
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 760 1,900 1,920 862 1
1 1,800 1,895 1,921 4,741 1
1 2,000 1,894 1,923 35,974 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65