داده ها

آخرین معامله 904 3.00 0.33
قیمت پایانی 898 3.00 0.33
اولین قیمت 900
قیمت دیروز 901
بازه روز 910 866
قیمت مجاز 948 858
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -189478
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 68
حجم معاملات 666,319
ارزش معاملات 598.117 میلیون
ارزش بازار 1.796 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 117,319 480,716
حقوقی 549,000 185,603
تعداد خرید فروش
مجموع 16 23
حقیقی 15 22
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 326.331 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,000 866 907 64,981 1
1 3,500 865 910 11,000 2
2 12,000 864 914 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/02/5)

65