داده ها

آخرین معامله 1,488 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,518 0.00 0.00
اولین قیمت 1,590
قیمت دیروز 1,518
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,593 1,443
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -320298
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.036 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,475 1,600 1,900 1
1 1,933 1,450 1,604 8,000 1
1 3,000 1,316 1,774 615 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65