داده ها

آخرین معامله 1,346 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,344 0.00 0.00
اولین قیمت 1,317
قیمت دیروز 1,344
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,303 1,179
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -283584
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.688 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
28 1.39 میلیون 1,346 1,349 9,900 1
1 1,000 1,324 1,417 13,500 1
1 1,000 1,323 1,418 25,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65