داده ها

آخرین معامله 980 14.00 1.41
قیمت پایانی 980 14.00 1.41
اولین قیمت 1,001
قیمت دیروز 994
بازه روز 1,001 971
قیمت مجاز 1,019 923
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -206780
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 23
حجم معاملات 182,900
ارزش معاملات 179.219 میلیون
ارزش بازار 1.96 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 172,900 182,900
حقوقی 10,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 11 6
حقیقی 10 6
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 9.8 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 974 999 6,740 1
1 1,500 973 1,000 18,000 1
1 16,500 972 1,004 37,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/11/3)

65