قیمت پایانی تغییر درصد
5,117 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,117 0.00 0.00
اولین قیمت 5,030
قیمت دیروز 5,117
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,468 4,948
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2138906
تعداد سهام 5.198 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.766 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 26.597 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 584 5,131 5,162 350 1
1 3,697 5,130 5,171 1,185 2
1 325 5,126 5,198 77,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65