قیمت پایانی تغییر درصد
4,210 11.00 0.26

داده ها

آخرین معامله 4,349 150.00 3.57
قیمت پایانی 4,210 11.00 0.26
اولین قیمت 4,300
قیمت دیروز 4,199
بازه روز 4,350 4,300
قیمت مجاز 4,408 3,990
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1759780
تعداد سهام 5.198 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.079 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 45
حجم معاملات 165,401
ارزش معاملات 717.168 میلیون
ارزش بازار 21.883 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 69,165 69,165
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 13 15
حقیقی 13 15
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 450 4,340 4,349 43,944 2
1 4,314 4,330 4,350 2,760 2
1 5,000 4,301 4,352 8,455 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65