قیمت پایانی تغییر درصد
4,291 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,305 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,291 0.00 0.00
اولین قیمت 4,329
قیمت دیروز 4,291
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,326 3,010
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1793638
تعداد سهام 5.198 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.079 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.304 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25,000 4,303 4,321 4,602 1
4 82,379 4,300 4,322 240 1
1 2,000 4,286 4,330 12,952 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65