قیمت پایانی تغییر درصد
3,369 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,399 30.00 0.89
قیمت پایانی 3,369 0.00 0.00
اولین قیمت 3,400
قیمت دیروز 3,369
بازه روز 3,470 3,252
قیمت مجاز 3,537 3,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1408242
تعداد سهام 5.198 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.079 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 359
حجم معاملات 1.652 میلیون
ارزش معاملات 5.566 میلیارد
ارزش بازار 17.511 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.611 میلیون 1.652 میلیون
حقوقی 41,441 0
تعداد خرید فروش
مجموع 160 105
حقیقی 158 105
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 139.615 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 3,330 3,400 2,025 2
1 5,000 3,324 3,409 14,992 2
1 1,400 3,323 3,413 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65