قیمت پایانی تغییر درصد
5,114 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,147 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,114 0.00 0.00
اولین قیمت 5,197
قیمت دیروز 5,114
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,395 4,883
بازه هفته 5,170 4,920
بازه سال - -
P/E 2137652
تعداد سهام 5.198 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.993 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 26.582 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 9,511 5,140 5,147 4,800 1
2 12,000 5,120 5,148 30,000 1
1 12,000 5,119 5,149 18,992 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65