قیمت پایانی تغییر درصد
9,881 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,859 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,881 0.00 0.00
اولین قیمت 9,850
قیمت دیروز 9,881
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,311 6,615
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7134082
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.186 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,055 9,810 10,069 2,304 1
1 3,000 9,802 10,098 2,049 1
1 2,000 9,801 10,100 159 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65