قیمت پایانی تغییر درصد
7,142 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,142 0.00 0.00
اولین قیمت 6,910
قیمت دیروز 7,142
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,311 6,615
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5156524
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 857.04 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 222 7,101 7,200 1,095 1
2 2,400 7,100 7,229 1,000 1
1 4,300 7,093 7,230 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65