قیمت پایانی تغییر درصد
7,031 230.00 3.17

داده ها

آخرین معامله 6,898 363.00 5.00
قیمت پایانی 7,031 230.00 3.17
اولین قیمت 7,101
قیمت دیروز 7,261
بازه روز 7,120 6,898
قیمت مجاز 7,311 6,615
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5076382
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 114
حجم معاملات 220,120
ارزش معاملات 1.548 میلیارد
ارزش بازار 843.72 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 220,120 145,005
حقوقی 0 75,115
تعداد خرید فروش
مجموع 64 13
حقیقی 64 12
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 528.134 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 280 6,899 7,070 5,000 1
4 9,083 6,898 7,080 3,500 1
1 165 6,714 7,145 1,467 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65