قیمت پایانی تغییر درصد
11,577 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,361 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,577 0.00 0.00
اولین قیمت 11,294
قیمت دیروز 11,577
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,482 11,294
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8358594
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.389 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 64 11,360 11,405 9,000 2
1 50 11,359 11,499 949 1
1 969 11,358 11,500 380 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65