قیمت پایانی تغییر درصد
8,308 245.00 2.86

داده ها

آخرین معامله 8,126 427.00 4.99
قیمت پایانی 8,308 245.00 2.86
اولین قیمت 8,654
قیمت دیروز 8,553
بازه روز 8,654 8,126
قیمت مجاز 8,980 8,126
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5998376
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 13
حجم معاملات 17,560
ارزش معاملات 145.887 میلیون
ارزش بازار 996.96 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 17,560 17,560
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 4
حقیقی 9 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 8,126 143,439 12
0 0 0 8,485 5,000 1
0 0 0 8,500 24,453 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65