قیمت پایانی تغییر درصد
12,292 78.00 0.63

داده ها

آخرین معامله 12,364 6.00 0.05
قیمت پایانی 12,292 78.00 0.63
اولین قیمت 12,270
قیمت دیروز 12,370
بازه روز 12,369 12,270
قیمت مجاز 12,988 11,752
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 66
حجم معاملات 78,958
ارزش معاملات 970.544 میلیون
ارزش بازار 3.688 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 80,358 80,358
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 30 33
حقیقی 30 33
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 142 12,310 12,364 19,878 3
2 5,500 12,301 12,369 3,000 1
3 1,777 12,300 12,370 53,756 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65