قیمت پایانی تغییر درصد
17,704 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,750 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,704 0.00 0.00
اولین قیمت 17,900
قیمت دیروز 17,704
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,528 16,764
بازه هفته 18,000 16,210
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.311 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 17,702 17,750 6,121 3
2 1,054 17,677 17,770 1,244 1
2 2,085 17,664 17,800 362 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65