قیمت پایانی تغییر درصد
11,735 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,910 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,735 0.00 0.00
اولین قیمت 11,600
قیمت دیروز 11,735
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,876 11,650
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.521 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,250 11,909 11,918 100 1
3 6,270 11,900 11,920 2,200 2
1 200 11,883 11,926 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65