داده ها

آخرین معامله 15,450 176.00 1.15
قیمت پایانی 15,571 297.00 1.94
اولین قیمت 15,310
قیمت دیروز 15,274
بازه روز 15,875 15,310
قیمت مجاز 16,801 13,747
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,345
حجم معاملات 2.344 میلیون
ارزش معاملات 36.494 میلیارد
ارزش بازار 4.671 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.261 میلیون 1.255 میلیون
حقوقی 83,210 1.089 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 534 369
حقیقی 530 363
حقوقی 4 6
تغییر حقوقی به حقیقی 15.663 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 14,124 15,400 15,400 10,000 1
1 1,000 15,380 15,475 2,508 1
1 572 15,370 15,480 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65