داده ها

آخرین معامله 18,062 950.00 5.00
قیمت پایانی 18,305 707.00 3.72
اولین قیمت 19,200
قیمت دیروز 19,012
بازه روز 19,200 18,062
قیمت مجاز 19,962 18,062
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 3,211
حجم معاملات 6.158 میلیون
ارزش معاملات 112.733 میلیارد
ارزش بازار 5.492 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.022 میلیون 6.038 میلیون
حقوقی 136,166 120,200
تعداد خرید فروش
مجموع 1,452 729
حقیقی 1,450 727
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 292.258 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 18,063 18,150 2,037 1
1 200 18,062 18,200 13,546 1
1 140 17,928 18,212 496 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65