قیمت پایانی تغییر درصد
13,953 662.00 4.53

داده ها

آخرین معامله 13,885 730.00 4.99
قیمت پایانی 13,953 662.00 4.53
اولین قیمت 14,488
قیمت دیروز 14,615
بازه روز 14,488 13,885
قیمت مجاز 15,345 13,885
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 660
حجم معاملات 1.178 میلیون
ارزش معاملات 16.437 میلیارد
ارزش بازار 4.186 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 998,057 1.178 میلیون
حقوقی 180,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 337 138
حقیقی 335 138
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.512 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 13,600 13,885 766,761 110
1 100 13,248 13,886 1,452 2
1 100 11,820 13,907 950 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65