قیمت پایانی تغییر درصد
8,277 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,250 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,277 0.00 0.00
اولین قیمت 8,220
قیمت دیروز 8,277
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,522 7,084
بازه هفته 8,298 7,352
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 70.733 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 585.461 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,857 7,289 7,320 4,300 1
1 2,376 7,200 7,398 6,100 1
2 3,500 7,195 7,399 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65