داده ها

آخرین معامله 4,399 163.00 3.57
قیمت پایانی 4,489 73.00 1.60
اولین قیمت 4,502
قیمت دیروز 4,562
بازه روز 4,555 4,150
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 35.367 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 26
حجم معاملات 96,979
ارزش معاملات 435.339 میلیون
ارزش بازار 158.761 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 96,979 96,979
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 18 16
حقیقی 18 16
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65