قیمت پایانی تغییر درصد
12,062 58.00 0.48

داده ها

آخرین معامله 12,000 4.00 0.03
قیمت پایانی 12,062 58.00 0.48
اولین قیمت 12,047
قیمت دیروز 12,004
بازه روز 12,196 11,832
قیمت مجاز 9,381 8,489
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100.043 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 263
حجم معاملات 650,803
ارزش معاملات 7.85 میلیارد
ارزش بازار 1.207 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 600,803 500,802
حقوقی 50,000 150,001
تعداد خرید فروش
مجموع 58 129
حقیقی 57 128
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.206 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 14,371 12,000 12,070 1,000 1
1 2,100 11,960 12,079 3,234 1
1 3,000 11,950 12,089 2 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65