قیمت پایانی تغییر درصد
8,959 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,959 0.00 0.00
اولین قیمت 9,000
قیمت دیروز 8,959
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,381 8,489
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100.043 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 896.285 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 45,353 8,900 8,999 731 2
1 2,000 8,888 9,000 21,717 4
2 3,238 8,800 9,018 109 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/27)

65