قیمت پایانی تغییر درصد
12,441 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,348 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,441 0.00 0.00
اولین قیمت 12,600
قیمت دیروز 12,441
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,381 8,489
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100.043 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.245 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 140 12,035 12,497 3,000 1
0 0 0 12,498 200 1
0 0 0 12,500 27,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/28)

65