قیمت پایانی تغییر درصد
25,894 1,092.00 4.05

داده ها

آخرین معامله 25,637 1,349.00 5.00
قیمت پایانی 25,894 1,092.00 4.05
اولین قیمت 26,800
قیمت دیروز 26,986
بازه روز 27,000 25,637
قیمت مجاز 28,335 25,637
بازه هفته 26,000 23,616
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100.043 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 362
حجم معاملات 1.133 میلیون
ارزش معاملات 29.336 میلیارد
ارزش بازار 2.591 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 878,961 1.065 میلیون
حقوقی 253,971 68,019
تعداد خرید فروش
مجموع 142 133
حقیقی 139 132
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.815 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50 23,518 25,637 1.858 میلیون 149
1 1,000 20,950 26,000 8,902 5
0 0 0 26,002 3,956 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65