قیمت پایانی تغییر درصد
9,192 441.00 4.58

داده ها

آخرین معامله 9,201 432.00 4.48
قیمت پایانی 9,192 441.00 4.58
اولین قیمت 9,245
قیمت دیروز 9,633
بازه روز 9,426 9,152
قیمت مجاز 10,114 9,152
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100.043 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 4,550
حجم معاملات 2.34 میلیون
ارزش معاملات 21.508 میلیارد
ارزش بازار 919.595 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.247 میلیون 2.333 میلیون
حقوقی 93,200 7,217
تعداد خرید فروش
مجموع 356 3,615
حقیقی 354 3,590
حقوقی 2 25
تغییر حقوقی به حقیقی 790.356 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,892 9,201 9,201 109 1
1 3,000 9,200 9,220 10,000 1
1 1,000 9,189 9,224 109 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65