قیمت پایانی تغییر درصد
19,111 276.00 1.42

داده ها

آخرین معامله 19,000 387.00 2.00
قیمت پایانی 19,111 276.00 1.42
اولین قیمت 19,777
قیمت دیروز 19,387
بازه روز 19,777 18,978
قیمت مجاز 9,381 8,489
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100.043 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 77
حجم معاملات 236,806
ارزش معاملات 4.526 میلیارد
ارزش بازار 1.912 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 150,436 220,306
حقوقی 86,370 16,500
تعداد خرید فروش
مجموع 37 22
حقیقی 35 21
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.335 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,893 19,000 19,377 300 2
2 1,555 18,910 19,379 20,000 1
1 4,762 18,802 19,390 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65