قیمت پایانی تغییر درصد
2,700 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,700 0.00 0.00
اولین قیمت 2,700
قیمت دیروز 2,700
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10 میلیون 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.05 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/11)

65