قیمت پایانی تغییر درصد
4,788 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,788 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,788 0.00 0.00
اولین قیمت 4,788
قیمت دیروز 4,788
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,680 3,330
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.788 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/03/1)

65