قیمت پایانی تغییر درصد
3,318 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,318 0.00 0.00
اولین قیمت 3,330
قیمت دیروز 3,318
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,604 3,262
بازه هفته 3,540 3,262
بازه سال - -
P/E -1453284
تعداد سهام 1.347 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 538,770

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.469 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,511 3,330 3,380 14,879 2
1 10,000 3,325 3,389 16,250 1
2 4,500 3,313 3,390 9,010 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65