قیمت پایانی تغییر درصد
1,895 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,921 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,895 0.00 0.00
اولین قیمت 1,880
قیمت دیروز 1,895
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,430 1,294
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -830010
تعداد سهام 1.347 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.552 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
105 3.587 میلیون 1,921 1,997 3,000 1
1 530 1,919 2,022 447 1
1 5,198 1,914 2,095 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65