قیمت پایانی تغییر درصد
3,179 31.00 0.97

داده ها

آخرین معامله 3,180 30.00 0.93
قیمت پایانی 3,179 31.00 0.97
اولین قیمت 3,330
قیمت دیروز 3,210
بازه روز 3,330 3,052
قیمت مجاز 3,370 3,050
بازه هفته 3,207 2,987
بازه سال - -
P/E -1392402
تعداد سهام 1.347 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 538,770

معاملات

تعداد معاملات 467
حجم معاملات 1.977 میلیون
ارزش معاملات 6.284 میلیارد
ارزش بازار 4.282 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.977 میلیون 1.977 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 213 131
حقیقی 213 131
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 3,161 3,180 80,785 1
1 2,000 3,160 3,228 360 1
1 8,500 3,150 3,279 1,099 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65