قیمت پایانی تغییر درصد
9,001 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,001 0.00 0.00
اولین قیمت 9,029
قیمت دیروز 9,001
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,182 8,308
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -3942438
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.8 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 870 8,910 9,000 1,248 1
3 3,222 8,901 9,070 5,500 1
1 5,000 8,864 9,074 8,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65