قیمت پایانی تغییر درصد
2,497 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,490 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,497 0.00 0.00
اولین قیمت 2,520
قیمت دیروز 2,497
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,621 2,373
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1093686
تعداد سهام 1.347 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.363 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,489 2,490 62,600 2
1 419 2,391 2,604 3,993 1
1 5,000 1,423 2,650 1,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65