قیمت پایانی تغییر درصد
9,201 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,201 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,201 0.00 0.00
اولین قیمت 9,201
قیمت دیروز 9,201
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,201 8,325
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -4030038
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.84 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
85 899,246 9,201 0 0 0
2 7,595 8,763 0 0 0
1 950 8,400 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65