قیمت پایانی تغییر درصد
1,496 1.00 0.07

داده ها

آخرین معامله 1,507 10.00 0.67
قیمت پایانی 1,496 1.00 0.07
اولین قیمت 1,517
قیمت دیروز 1,497
بازه روز 1,539 1,471
قیمت مجاز 1,430 1,294
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -655248
تعداد سهام 1.347 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 631
حجم معاملات 4.253 میلیون
ارزش معاملات 6.361 میلیارد
ارزش بازار 2.015 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.253 میلیون 4.253 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 298 90
حقیقی 298 90
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,800 1,493 1,509 22,000 1
2 14,420 1,492 1,515 10,000 1
2 31,000 1,491 1,524 28,480 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65