قیمت پایانی تغییر درصد
1,304 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,297 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,304 0.00 0.00
اولین قیمت 1,356
قیمت دیروز 1,304
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,369 1,239
بازه هفته 1,448 1,400
بازه سال - -
P/E 342952
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 326 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,253 1,348 4,854 1
1 20,000 1,250 1,350 13,000 1
1 3,000 1,239 1,360 13,707 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65