داده ها

آخرین معامله 1,685 69.00 3.93
قیمت پایانی 1,737 17.00 0.97
اولین قیمت 1,745
قیمت دیروز 1,754
بازه روز 1,770 1,667
قیمت مجاز 1,579 1,429
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 456831
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 23
حجم معاملات 151,656
ارزش معاملات 263.417 میلیون
ارزش بازار 434.25 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 151,656 151,656
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 11
حقیقی 9 11
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,300 1,672 1,679 9,886 1
1 3,401 1,671 1,750 425 1
1 6,357 1,670 1,764 26,599 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65