داده ها

آخرین معامله 1,664 87.00 4.97
قیمت پایانی 1,674 77.00 4.40
اولین قیمت 1,837
قیمت دیروز 1,751
بازه روز 1,837 1,664
قیمت مجاز 1,838 1,664
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 440262
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 34
حجم معاملات 135,969
ارزش معاملات 227.605 میلیون
ارزش بازار 418.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 135,969 135,969
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 25 9
حقیقی 25 9
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 1,664 1,782 10,750 1
0 0 0 1,783 54,882 2
0 0 0 1,784 7,245 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65