داده ها

آخرین معامله 4,257 202.00 4.98
قیمت پایانی 4,257 202.00 4.98
اولین قیمت 4,257
قیمت دیروز 4,055
بازه روز 4,257 4,257
قیمت مجاز 1,579 1,429
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1119591
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 5
حجم معاملات 37,120
ارزش معاملات 158.02 میلیون
ارزش بازار 1.064 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 37,120 37,120
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 5
حقیقی 1 5
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
27 490,517 4,257 4,300 1,581 1
1 10,000 4,210 0 0 0
1 368 4,050 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65