قیمت پایانی تغییر درصد
7,087 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,087 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,087 0.00 0.00
اولین قیمت 7,087
قیمت دیروز 7,087
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,087 6,413
بازه هفته 6,268 5,889
بازه سال - -
P/E 1863881
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.772 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
66 1.56 میلیون 7,087 0 0 0
1 1,000 7,078 0 0 0
1 1,000 6,700 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65