قیمت پایانی تغییر درصد
5,758 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,758 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,758 0.00 0.00
اولین قیمت 5,758
قیمت دیروز 5,758
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,364 5,758
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1514354
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.44 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,758 58,449 10
0 0 0 6,000 2,500 2
0 0 0 6,050 350 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65