داده ها

آخرین معامله 1,399 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,359 0.00 0.00
اولین قیمت 1,350
قیمت دیروز 1,359
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,435 1,299
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 357417
تعداد سهام 102 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 138.618 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,100 1,310 1,410 20,000 1
1 3,000 1,301 1,419 4,386 1
1 20,000 1,294 1,422 6,588 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65