داده ها

آخرین معامله 1,598 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,501 0.00 0.00
اولین قیمت 1,474
قیمت دیروز 1,501
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,579 1,429
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 394763
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 375.25 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,325 1,500 1,598 9,332 1
1 690 1,483 1,599 645 1
3 6,000 1,480 1,620 2,610 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/27)

65