قیمت پایانی تغییر درصد
3,499 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,496 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,499 0.00 0.00
اولین قیمت 3,789
قیمت دیروز 3,499
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,523 3,189
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1434590
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 349.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 18,079 3,496 3,545 1,000 1
0 0 0 3,549 2,000 1
0 0 0 3,570 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65