قیمت پایانی تغییر درصد
7,420 353.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 7,420 353.00 5.00
قیمت پایانی 7,420 353.00 5.00
اولین قیمت 7,420
قیمت دیروز 7,067
بازه روز 7,420 7,420
قیمت مجاز 6,788 6,142
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3042200
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 115
حجم معاملات 1.273 میلیون
ارزش معاملات 9.443 میلیارد
ارزش بازار 742 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.273 میلیون 950,343
حقوقی 0 322,325
تعداد خرید فروش
مجموع 15 65
حقیقی 15 63
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.392 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
36 884,189 7,420 0 0 0
1 1,000 6,800 0 0 0
1 100 6,714 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65