قیمت پایانی تغییر درصد
24,796 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 24,997 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,796 0.00 0.00
اولین قیمت 24,529
قیمت دیروز 24,796
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 26,034 23,556
بازه هفته 26,000 24,575
بازه سال - -
P/E 10166360
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.48 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 24,654 24,989 4,425 2
1 200 24,632 24,997 2,000 1
1 100 24,621 25,000 3,073 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65