قیمت پایانی تغییر درصد
21,554 948.00 4.60

داده ها

آخرین معامله 21,500 894.00 4.34
قیمت پایانی 21,554 948.00 4.60
اولین قیمت 21,635
قیمت دیروز 20,606
بازه روز 21,636 20,601
قیمت مجاز 21,636 19,576
بازه هفته 22,603 22,133
بازه سال - -
P/E 8837140
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 151
حجم معاملات 311,093
ارزش معاملات 6.705 میلیارد
ارزش بازار 2.155 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 296,093 205,794
حقوقی 15,000 105,299
تعداد خرید فروش
مجموع 84 34
حقیقی 83 33
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.946 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,950 21,500 21,578 2,221 1
2 6,863 21,151 25,900 2,500 1
1 1,000 21,001 26,390 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65