قیمت پایانی تغییر درصد
13,305 633.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 13,305 633.00 5.00
قیمت پایانی 13,305 633.00 5.00
اولین قیمت 13,305
قیمت دیروز 12,672
بازه روز 13,305 13,305
قیمت مجاز 6,788 6,142
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5455050
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 12
حجم معاملات 55,330
ارزش معاملات 736.166 میلیون
ارزش بازار 1.331 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 55,330 45,330
حقوقی 0 10,000
تعداد خرید فروش
مجموع 1 10
حقیقی 1 9
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 133.05 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
64 820,386 13,305 0 0 0
1 3,742 13,300 0 0 0
1 300 13,112 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65