قیمت پایانی تغییر درصد
18,482 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,482 0.00 0.00
اولین قیمت 18,947
قیمت دیروز 18,482
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,680 17,806
بازه هفته 19,652 18,000
بازه سال - -
P/E 7577620
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.848 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 155 18,005 18,690 23,000 2
1 1,000 18,000 18,748 60 1
1 200 17,905 18,750 7,025 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65