قیمت پایانی تغییر درصد
7,772 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,047 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,772 0.00 0.00
اولین قیمت 7,679
قیمت دیروز 7,772
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,788 6,142
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3186520
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 777.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 64,261 7,901 8,046 30,800 2
3 35,096 7,850 8,047 14,928 1
1 10,000 7,708 8,048 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65