قیمت پایانی تغییر درصد
47,615 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 48,286 0.00 0.00
قیمت پایانی 47,615 0.00 0.00
اولین قیمت 48,890
قیمت دیروز 47,615
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 48,000 44,308
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 405 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.284 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65