قیمت پایانی تغییر درصد
60,390 1,285.00 2.17

داده ها

آخرین معامله 60,878 1,773.00 3.00
قیمت پایانی 60,390 1,285.00 2.17
اولین قیمت 60,870
قیمت دیروز 59,105
بازه روز 60,878 59,700
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 405 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 56
حجم معاملات 22,129
ارزش معاملات 1.336 میلیارد
ارزش بازار 24.458 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 22,129 22,129
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 27 32
حقیقی 27 32
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65