قیمت پایانی تغییر درصد
35,305 220.00 0.63

داده ها

آخرین معامله 35,450 365.00 1.04
قیمت پایانی 35,305 220.00 0.63
اولین قیمت 34,013
قیمت دیروز 35,085
بازه روز 35,890 34,013
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 135 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 95
حجم معاملات 69,915
ارزش معاملات 2.468 میلیارد
ارزش بازار 4.766 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 68,415 69,915
حقوقی 1,500 0
تعداد خرید فروش
مجموع 35 22
حقیقی 32 22
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 52.958 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65