داده ها

آخرین معامله 16,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,341 0.00 0.00
اولین قیمت 16,300
قیمت دیروز 16,341
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 12,206 12,206
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 98.046 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/26)

65