داده ها

آخرین معامله 58,880 0.00 0.00
قیمت پایانی 56,562 0.00 0.00
اولین قیمت 54,131
قیمت دیروز 56,562
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 62,000 39,001
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 339.372 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65