داده ها

آخرین معامله 5,450 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,643 0.00 0.00
اولین قیمت 5,685
قیمت دیروز 5,643
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 5,780 5,250
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 163.16 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 920.712 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65