قیمت پایانی تغییر درصد
8,596 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,596 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,596 0.00 0.00
اولین قیمت 8,596
قیمت دیروز 8,596
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,277 6,855
بازه هفته 8,105 7,633
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 163.16 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.403 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
72 1.539 میلیون 7,277 0 0 0
1 15,000 7,270 0 0 0
1 15,000 7,260 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65