قیمت پایانی تغییر درصد
433 4.00 0.92

داده ها

آخرین معامله 436 1.00 0.23
قیمت پایانی 433 4.00 0.92
اولین قیمت 425
قیمت دیروز 437
بازه روز 440 421
قیمت مجاز 458 416
بازه هفته 464 432
بازه سال - -
P/E 72311
تعداد سهام 223.926 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 22.026 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 17,373
حجم معاملات 591.622 میلیون
ارزش معاملات 256.335 میلیارد
ارزش بازار 96.96 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 161.882 میلیون 577.718 میلیون
حقوقی 429.74 میلیون 13.904 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,428 1,773
حقیقی 1,416 1,766
حقوقی 12 7
تغییر حقوقی به حقیقی 180.057 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 437 437 101,000 2
26 2.217 میلیون 434 438 3.482 میلیون 39
3 62,314 433 439 3.911 میلیون 67

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65