قیمت پایانی تغییر درصد
392 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 400 0.00 0.00
قیمت پایانی 392 0.00 0.00
اولین قیمت 392
قیمت دیروز 392
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,295 1,173
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 65464
تعداد سهام 45.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 7.874 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.914 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 370,000 400 400 1.716 میلیون 24
64 5.389 میلیون 399 401 1.267 میلیون 20
20 1.153 میلیون 398 402 4.086 میلیون 53

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65