قیمت پایانی تغییر درصد
1,719 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,735 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,719 0.00 0.00
اولین قیمت 1,713
قیمت دیروز 1,719
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,295 1,173
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 287073
تعداد سهام 45.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 7.874 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 78.558 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 1,700 1,734 100,000 1
1 13,000 1,696 1,739 5,771 3
1 1,070 1,690 1,740 10,585 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/21)

65