قیمت پایانی تغییر درصد
967 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 971 0.00 0.00
قیمت پایانی 967 0.00 0.00
اولین قیمت 971
قیمت دیروز 967
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 971 879
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 161489
تعداد سهام 45.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 15.848 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 44.192 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
81 6.779 میلیون 971 1,020 50,000 1
9 573,261 970 0 0 0
3 10,115 969 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65