قیمت پایانی تغییر درصد
1,405 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,430 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,405 0.00 0.00
اولین قیمت 1,350
قیمت دیروز 1,405
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,461 1,323
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 234635
تعداد سهام 45.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 7.968 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 64.209 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 187,162 1,430 1,430 23,895 1
1 5,000 1,424 1,431 100,000 1
1 10,000 1,422 1,432 805,100 10

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65