قیمت پایانی تغییر درصد
1,757 60.00 3.54

داده ها

آخرین معامله 1,747 50.00 2.95
قیمت پایانی 1,757 60.00 3.54
اولین قیمت 1,750
قیمت دیروز 1,697
بازه روز 1,780 1,739
قیمت مجاز 1,295 1,173
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 293419
تعداد سهام 45.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 7.874 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 7,337
حجم معاملات 156.717 میلیون
ارزش معاملات 275.301 میلیارد
ارزش بازار 80.295 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 149.7 میلیون 123.977 میلیون
حقوقی 7.017 میلیون 32.74 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,782 1,602
حقیقی 1,772 1,585
حقوقی 10 17
تغییر حقوقی به حقیقی 45.195 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 41,500 1,747 1,750 285,428 5
1 23,949 1,745 1,751 52,400 2
2 102,500 1,744 1,755 264,752 10

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65