قیمت پایانی تغییر درصد
409 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 410 0.00 0.00
قیمت پایانی 409 0.00 0.00
اولین قیمت 410
قیمت دیروز 409
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 430 390
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 68303
تعداد سهام 223.926 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 24.51 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 91.586 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 207,345 409 409 100,000 1
12 429,302 408 410 406,000 5
10 270,506 407 411 163,497 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65