قیمت پایانی تغییر درصد
471 15.00 3.09

داده ها

آخرین معامله 474 12.00 2.47
قیمت پایانی 471 15.00 3.09
اولین قیمت 483
قیمت دیروز 486
بازه روز 486 462
قیمت مجاز 510 462
بازه هفته 429 417
بازه سال - -
P/E 78657
تعداد سهام 223.926 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 23.585 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 35,167
حجم معاملات 1.211 میلیارد
ارزش معاملات 569.991 میلیارد
ارزش بازار 105.469 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.068 میلیارد 1.164 میلیارد
حقوقی 143.176 میلیون 47.136 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 6,608 3,396
حقیقی 6,590 3,384
حقوقی 18 12
تغییر حقوقی به حقیقی 45.235 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
66 5.415 میلیون 472 472 320,000 4
29 1.517 میلیون 471 475 454,340 5
134 7.739 میلیون 470 476 1.929 میلیون 24

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65