قیمت پایانی تغییر درصد
3,917 111.00 2.92

داده ها

آخرین معامله 3,879 73.00 1.92
قیمت پایانی 3,917 111.00 2.92
اولین قیمت 3,989
قیمت دیروز 3,806
بازه روز 3,996 3,701
قیمت مجاز 3,996 3,616
بازه هفته 4,090 3,711
بازه سال - -
P/E 379949
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 252,000

معاملات

تعداد معاملات 488
حجم معاملات 3.489 میلیون
ارزش معاملات 13.665 میلیارد
ارزش بازار 2.468 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.489 میلیون 3.489 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 223 129
حقیقی 223 129
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,178 3,880 3,887 5,000 1
1 855 3,850 3,900 10,514 3
1 10,000 3,810 3,909 15,580 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65