قیمت پایانی تغییر درصد
4,689 24.00 0.51

داده ها

آخرین معامله 4,694 19.00 0.40
قیمت پایانی 4,689 24.00 0.51
اولین قیمت 4,633
قیمت دیروز 4,713
بازه روز 4,840 4,600
قیمت مجاز 4,948 4,478
بازه هفته 4,760 4,313
بازه سال - -
P/E 454833
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 252,000

معاملات

تعداد معاملات 978
حجم معاملات 5.536 میلیون
ارزش معاملات 25.96 میلیارد
ارزش بازار 2.954 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.158 میلیون 5.536 میلیون
حقوقی 377,822 0
تعداد خرید فروش
مجموع 306 263
حقیقی 302 263
حقوقی 4 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.772 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 700 4,690 4,695 1,000 1
1 500 4,689 4,697 4,474 1
2 2,420 4,666 4,699 15,796 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65