داده ها

آخرین معامله 1,873 6.00 0.32
قیمت پایانی 1,885 6.00 0.32
اولین قیمت 1,914
قیمت دیروز 1,879
بازه روز 1,914 1,860
قیمت مجاز 2,081 1,883
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 182845
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 264,410

معاملات

تعداد معاملات 330
حجم معاملات 1.876 میلیون
ارزش معاملات 3.536 میلیارد
ارزش بازار 1.188 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.876 میلیون 1.718 میلیون
حقوقی 0 157,793
تعداد خرید فروش
مجموع 109 140
حقیقی 109 137
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 297.44 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,094 1,870 1,899 1,100 2
2 30,000 1,868 1,900 18,336 2
2 31,695 1,867 1,903 23,137 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65