داده ها

آخرین معامله 3,142 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,161 0.00 0.00
اولین قیمت 3,298
قیمت دیروز 3,161
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,475 3,145
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 306617
تعداد سهام 315 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 148,412

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 995.715 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,142 50,177 4
0 0 0 3,187 10,000 1
0 0 0 3,188 6,350 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65