داده ها

آخرین معامله 1,865 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,858 0.00 0.00
اولین قیمت 1,831
قیمت دیروز 1,858
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,891 1,711
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 180226
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 252,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.171 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 550 1,859 1,866 10,000 1
1 5,500 1,856 1,868 10,000 1
3 9,735 1,852 1,869 9,780 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65