داده ها

آخرین معامله 2,049 8.00 0.39
قیمت پایانی 2,012 29.00 1.42
اولین قیمت 1,939
قیمت دیروز 2,041
بازه روز 2,129 1,939
قیمت مجاز 2,143 1,939
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 195164
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 252,000

معاملات

تعداد معاملات 1,536
حجم معاملات 11.043 میلیون
ارزش معاملات 22.214 میلیارد
ارزش بازار 1.268 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.114 میلیون 11.114 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 489 510
حقیقی 489 510
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,300 2,050 2,051 50,000 1
1 1,045 2,049 2,070 4,365 1
2 34,599 2,045 2,076 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65