قیمت پایانی تغییر درصد
2,354 24.00 1.01

داده ها

آخرین معامله 2,319 59.00 2.48
قیمت پایانی 2,354 24.00 1.01
اولین قیمت 2,400
قیمت دیروز 2,378
بازه روز 2,450 2,264
قیمت مجاز 2,081 1,883
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 228338
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 264,410

معاملات

تعداد معاملات 1,054
حجم معاملات 8.981 میلیون
ارزش معاملات 21.137 میلیارد
ارزش بازار 1.483 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.021 میلیون 9.016 میلیون
حقوقی 0 5,000
تعداد خرید فروش
مجموع 422 235
حقیقی 422 234
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 11.77 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,359 2,315 2,319 23,434 2
1 2,596 2,312 2,320 32,618 1
4 14,400 2,311 2,322 45,315 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65