داده ها

آخرین معامله 1,768 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,771 0.00 0.00
اولین قیمت 1,800
قیمت دیروز 1,771
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,081 1,883
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 171787
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 264,410

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.116 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,723 1,765 1,774 900 1
1 600 1,762 1,777 29,400 1
1 3,000 1,761 1,778 9,392 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65