قیمت پایانی تغییر درصد
11,747 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,747 0.00 0.00
اولین قیمت 12,000
قیمت دیروز 11,747
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,801 11,583
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13509050
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.874 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,200 11,601 11,831 8,163 1
2 1,023 11,600 11,900 10,642 5
2 7,800 11,596 11,988 24,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65