قیمت پایانی تغییر درصد
7,152 7.00 0.10

داده ها

آخرین معامله 7,085 60.00 0.84
قیمت پایانی 7,152 7.00 0.10
اولین قیمت 7,170
قیمت دیروز 7,145
بازه روز 7,230 7,085
قیمت مجاز 12,801 11,583
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8224800
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 299
حجم معاملات 922,965
ارزش معاملات 6.601 میلیارد
ارزش بازار 3.576 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 123,394 505,764
حقوقی 799,571 417,201
تعداد خرید فروش
مجموع 72 52
حقیقی 67 49
حقوقی 5 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.735 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,438 7,085 7,110 363 1
2 4,210 7,080 7,124 3,800 1
3 20,000 7,000 7,130 6,598 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65