قیمت پایانی تغییر درصد
10,544 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,544 0.00 0.00
اولین قیمت 10,850
قیمت دیروز 10,544
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,801 11,583
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12125600
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.272 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10 10,715 10,715 600 1
1 1,341 10,700 10,729 300 1
1 200 10,601 10,730 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/4)

65