قیمت پایانی تغییر درصد
7,042 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,051 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,042 0.00 0.00
اولین قیمت 7,030
قیمت دیروز 7,042
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,801 11,583
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8098300
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.521 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,500 7,041 7,050 10,000 1
1 160 7,040 7,080 10,000 1
2 1,685 7,033 7,090 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65