قیمت پایانی تغییر درصد
15,094 509.00 3.26

داده ها

آخرین معامله 15,240 363.00 2.33
قیمت پایانی 15,094 509.00 3.26
اولین قیمت 15,400
قیمت دیروز 15,603
بازه روز 15,598 14,825
قیمت مجاز 16,383 14,823
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17358100
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 803
حجم معاملات 2.65 میلیون
ارزش معاملات 39.998 میلیارد
ارزش بازار 11.321 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.173 میلیون 2.646 میلیون
حقوقی 477,007 3,630
تعداد خرید فروش
مجموع 216 245
حقیقی 212 244
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 7.145 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 15,100 15,249 869 1
1 5,000 15,000 15,260 26,370 1
1 5,000 14,929 15,267 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65