قیمت پایانی تغییر درصد
9,994 360.00 3.48

داده ها

آخرین معامله 10,059 295.00 2.85
قیمت پایانی 9,994 360.00 3.48
اولین قیمت 10,400
قیمت دیروز 10,354
بازه روز 10,400 9,837
قیمت مجاز 12,801 11,583
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11493100
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 678
حجم معاملات 1.513 میلیون
ارزش معاملات 15.12 میلیارد
ارزش بازار 4.997 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 233,807 333,598
حقوقی 99,791 0
تعداد خرید فروش
مجموع 95 39
حقیقی 90 39
حقوقی 5 0
تغییر حقوقی به حقیقی 997.311 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,000 10,000 10,059 869 1
1 998 9,937 10,070 1,800 1
2 6,910 9,900 10,090 9,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65