قیمت پایانی تغییر درصد
12,595 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,595 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,595 0.00 0.00
اولین قیمت 12,595
قیمت دیروز 12,595
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,224 11,966
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 14484250
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.298 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 9,400 12,596 66 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65