قیمت پایانی تغییر درصد
12,450 10.00 0.08

داده ها

آخرین معامله 12,350 90.00 0.72
قیمت پایانی 12,450 10.00 0.08
اولین قیمت 12,580
قیمت دیروز 12,440
بازه روز 12,580 12,350
قیمت مجاز 13,062 11,818
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 14317500
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 31
حجم معاملات 78,243
ارزش معاملات 974.13 میلیون
ارزش بازار 6.225 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 27,220 75,743
حقوقی 51,023 2,500
تعداد خرید فروش
مجموع 12 20
حقیقی 11 19
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 604.111 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 24,888 12,150 12,349 2,500 1
1 6,450 12,149 12,350 7,699 2
1 7,405 12,148 12,400 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65