قیمت پایانی تغییر درصد
8,920 410.00 4.39

داده ها

آخرین معامله 8,864 466.00 4.99
قیمت پایانی 8,920 410.00 4.39
اولین قیمت 8,880
قیمت دیروز 9,330
بازه روز 9,670 8,864
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 158.438 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 143
حجم معاملات 997,368
ارزش معاملات 8.897 میلیارد
ارزش بازار 1.413 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 910,368 997,368
حقوقی 87,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 73 27
حقیقی 71 27
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 776.04 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65