داده ها

آخرین معامله 5,952 180.00 3.12
قیمت پایانی 6,151 379.00 6.57
اولین قیمت 6,000
قیمت دیروز 5,772
بازه روز 6,349 5,815
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 158.438 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 418
حجم معاملات 2.031 میلیون
ارزش معاملات 12.492 میلیارد
ارزش بازار 974.549 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.45 میلیون 2.04 میلیون
حقوقی 590,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 154 97
حقیقی 153 97
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.629 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65