داده ها

آخرین معامله 4,447 50.00 1.14
قیمت پایانی 4,448 51.00 1.16
اولین قیمت 4,595
قیمت دیروز 4,397
بازه روز 4,595 4,359
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 158.438 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 24
حجم معاملات 70,702
ارزش معاملات 314.448 میلیون
ارزش بازار 704.73 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 70,702 70,702
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 11
حقیقی 9 11
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65