داده ها

آخرین معامله 3,060 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,067 0.00 0.00
اولین قیمت 3,040
قیمت دیروز 3,067
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,607 2,359
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 484586
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.84 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,650 3,051 3,089 15,000 1
2 100,000 3,050 3,090 2,900 1
1 3,000 3,010 3,095 31,809 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65