قیمت پایانی تغییر درصد
8,877 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,898 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,877 0.00 0.00
اولین قیمت 8,600
قیمت دیروز 8,877
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,109 8,243
بازه هفته 7,836 7,391
بازه سال - -
P/E 1402566
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.326 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 8,823 8,899 3,000 1
1 1,000 8,802 8,910 5,500 2
1 1,000 8,799 8,938 5,440 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65