قیمت پایانی تغییر درصد
7,054 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,052 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,054 0.00 0.00
اولین قیمت 7,052
قیمت دیروز 7,054
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,794 7,052
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1114532
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.232 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 7,105 300 1
0 0 0 7,143 700 1
0 0 0 7,156 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65