قیمت پایانی تغییر درصد
4,949 134.00 2.78

داده ها

آخرین معامله 5,054 239.00 4.96
قیمت پایانی 4,949 134.00 2.78
اولین قیمت 4,817
قیمت دیروز 4,815
بازه روز 5,054 4,630
قیمت مجاز 2,607 2,359
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 781942
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 286
حجم معاملات 2.649 میلیون
ارزش معاملات 13.112 میلیارد
ارزش بازار 2.969 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.149 میلیون 2.549 میلیون
حقوقی 500,000 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 83 62
حقیقی 82 61
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.98 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 13,000 5,000 5,054 16,812 4
1 15,000 4,998 5,055 157,927 12
1 11,186 4,959 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65