داده ها

آخرین معامله 2,110 100.00 4.98
قیمت پایانی 2,108 98.00 4.88
اولین قیمت 2,098
قیمت دیروز 2,010
بازه روز 2,110 2,080
قیمت مجاز 2,110 1,910
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 333064
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 70
حجم معاملات 534,391
ارزش معاملات 1.127 میلیارد
ارزش بازار 1.265 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 534,391 534,391
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 17 39
حقیقی 17 39
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 261,179 2,110 2,200 800 2
1 4,739 2,100 2,430 1,740 1
1 1,000 2,087 2,434 18,867 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65