قیمت پایانی تغییر درصد
6,873 271.00 4.10

داده ها

آخرین معامله 6,932 330.00 5.00
قیمت پایانی 6,873 271.00 4.10
اولین قیمت 6,799
قیمت دیروز 6,602
بازه روز 6,932 6,730
قیمت مجاز 2,607 2,359
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1085934
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 231
حجم معاملات 1.02 میلیون
ارزش معاملات 7.013 میلیارد
ارزش بازار 4.124 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 907,307 1.02 میلیون
حقوقی 113,064 0
تعداد خرید فروش
مجموع 75 92
حقیقی 73 92
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 777.089 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
43 568,209 6,932 7,239 5,744 1
3 11,936 6,922 7,500 13,140 2
1 500 6,921 7,520 3,525 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65