داده ها

آخرین معامله 1,344 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,326 0.00 0.00
اولین قیمت 1,265
قیمت دیروز 1,326
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,344 1,216
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 209508
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 392,157

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 795.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 64,843 1,344 1,347 15,000 1
1 50,000 1,330 1,365 750 1
1 820 1,305 1,373 600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65