داده ها

آخرین معامله 1,510 23.00 1.55
قیمت پایانی 1,550 63.00 4.24
اولین قیمت 1,558
قیمت دیروز 1,487
بازه روز 1,561 1,495
قیمت مجاز 1,493 1,351
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 244900
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 255,885

معاملات

تعداد معاملات 303
حجم معاملات 3.381 میلیون
ارزش معاملات 5.239 میلیارد
ارزش بازار 930 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.938 میلیون 1.938 میلیون
حقوقی 1.444 میلیون 1.444 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 84 105
حقیقی 83 104
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 700 1,501 1,510 29,595 1
1 8,000 1,461 1,530 500 1
1 2,000 1,456 1,539 60,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65