داده ها

آخرین معامله 2,400 16.00 0.66
قیمت پایانی 2,354 62.00 2.57
اولین قیمت 2,380
قیمت دیروز 2,416
بازه روز 2,430 2,344
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.428 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 272
حجم معاملات 1.398 میلیون
ارزش معاملات 3.291 میلیارد
ارزش بازار 3.362 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.398 میلیون 1.398 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 119 84
حقیقی 119 84
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65