داده ها

آخرین معامله 1,720 49.00 2.77
قیمت پایانی 1,732 37.00 2.09
اولین قیمت 1,769
قیمت دیروز 1,769
بازه روز 1,797 1,700
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.428 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,990
حجم معاملات 16.617 میلیون
ارزش معاملات 28.789 میلیارد
ارزش بازار 2.473 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 16.617 میلیون 16.617 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 680 114
حقیقی 680 114
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65