قیمت پایانی تغییر درصد
1,061 6.00 0.56

داده ها

آخرین معامله 1,070 3.00 0.28
قیمت پایانی 1,061 6.00 0.56
اولین قیمت 1,081
قیمت دیروز 1,067
بازه روز 1,081 1,045
قیمت مجاز 1,250 1,132
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 233420
تعداد سهام 2.707 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.083 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 383
حجم معاملات 3.418 میلیون
ارزش معاملات 3.626 میلیارد
ارزش بازار 2.872 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.418 میلیون 3.378 میلیون
حقوقی 0 39,987
تعداد خرید فروش
مجموع 118 79
حقیقی 118 77
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 42.426 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,500 1,050 1,070 94,800 1
1 4,379 1,049 1,079 20,905 2
1 10,000 1,048 1,080 8,392 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65