قیمت پایانی تغییر درصد
1,241 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,237 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,241 0.00 0.00
اولین قیمت 1,201
قیمت دیروز 1,241
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,271 1,151
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 273020
تعداد سهام 2.707 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.083 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.359 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,235 1,238 37,679 4
1 553 1,221 1,239 37,000 1
1 5,000 1,217 1,241 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65