قیمت پایانی تغییر درصد
1,442 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,449 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,442 0.00 0.00
اولین قیمت 1,412
قیمت دیروز 1,442
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,559 1,411
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 317240
تعداد سهام 4.007 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.603 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.778 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,449 1,450 2,000 1
2 13,524 1,411 1,470 9,465 1
1 1,000 1,321 1,477 9,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65