قیمت پایانی تغییر درصد
2,195 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,181 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,195 0.00 0.00
اولین قیمت 2,261
قیمت دیروز 2,195
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,261 2,047
بازه هفته 2,261 1,900
بازه سال - -
P/E 482900
تعداد سهام 4.007 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.603 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.795 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,750 2,178 2,188 35,272 2
2 154,941 2,174 2,194 5,000 1
1 30,000 2,173 2,195 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65