قیمت پایانی تغییر درصد
1,304 12.00 0.91

داده ها

آخرین معامله 1,300 16.00 1.22
قیمت پایانی 1,304 12.00 0.91
اولین قیمت 1,304
قیمت دیروز 1,316
بازه روز 1,318 1,292
قیمت مجاز 1,250 1,132
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 286880
تعداد سهام 2.707 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.083 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 147
حجم معاملات 1.606 میلیون
ارزش معاملات 2.094 میلیارد
ارزش بازار 3.529 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.606 میلیون 1.606 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 57 45
حقیقی 57 45
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 694 1,298 1,300 54,850 1
1 1,000 1,294 1,311 24,571 1
3 37,000 1,293 1,316 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65