قیمت پایانی تغییر درصد
1,617 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,625 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,617 0.00 0.00
اولین قیمت 1,549
قیمت دیروز 1,617
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,626 1,472
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 355740
تعداد سهام 2.707 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.083 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.377 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,622 0 0 0
1 8,000 1,601 0 0 0
2 50,000 1,600 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65