قیمت پایانی تغییر درصد
2,085 89.00 4.09

داده ها

آخرین معامله 2,088 86.00 3.96
قیمت پایانی 2,085 89.00 4.09
اولین قیمت 2,205
قیمت دیروز 2,174
بازه روز 2,205 2,066
قیمت مجاز 2,282 2,066
بازه هفته 2,201 2,128
بازه سال - -
P/E 458700
تعداد سهام 4.007 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.603 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 681
حجم معاملات 8.316 میلیون
ارزش معاملات 17.336 میلیارد
ارزش بازار 8.354 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.805 میلیون 8.193 میلیون
حقوقی 510,700 122,500
تعداد خرید فروش
مجموع 209 177
حقیقی 208 172
حقوقی 1 5
تغییر حقوقی به حقیقی 809.397 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,244 2,078 2,099 2,990 2
1 10,000 2,071 2,100 450 1
2 14,000 2,070 2,102 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65