قیمت پایانی تغییر درصد
4,156 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,137 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,156 0.00 0.00
اولین قیمت 4,366
قیمت دیروز 4,156
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,363 3,949
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 145460
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 116,279

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 831.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,690 3,893 4,289 8,000 1
1 500 3,707 4,515 900 1
1 300 3,702 4,571 20,283 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65