قیمت پایانی تغییر درصد
4,152 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,193 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,152 0.00 0.00
اولین قیمت 4,189
قیمت دیروز 4,152
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,193 3,795
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 145320
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 131,406

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 830.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
34 536,768 4,193 0 0 0
1 500 4,192 0 0 0
1 501 4,190 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65