قیمت پایانی تغییر درصد
4,504 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,470 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,504 0.00 0.00
اولین قیمت 4,650
قیمت دیروز 4,504
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,076 3,688
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 157640
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 129,735

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 900.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 4,431 4,650 1,000 1
1 1,550 4,430 4,700 750 1
0 0 0 4,750 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/25)

65