قیمت پایانی تغییر درصد
13,050 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,060 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,050 0.00 0.00
اولین قیمت 13,202
قیمت دیروز 13,050
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,812 12,498
بازه هفته 14,550 12,890
بازه سال - -
P/E 456750
تعداد سهام 270 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 108,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.524 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,481 13,060 13,153 2,750 1
1 3,000 13,050 13,350 6,000 1
1 151 13,041 13,367 1,494 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65