قیمت پایانی تغییر درصد
11,709 189.00 1.64

داده ها

آخرین معامله 11,548 28.00 0.24
قیمت پایانی 11,709 189.00 1.64
اولین قیمت 12,088
قیمت دیروز 11,520
بازه روز 12,088 11,110
قیمت مجاز 4,076 3,688
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 409815
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 129,735

معاملات

تعداد معاملات 681
حجم معاملات 2.151 میلیون
ارزش معاملات 25.185 میلیارد
ارزش بازار 2.342 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.151 میلیون 2.008 میلیون
حقوقی 0 142,840
تعداد خرید فروش
مجموع 251 132
حقیقی 251 130
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.673 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 11,569 11,569 1,000 1
1 16 11,505 11,598 1,000 1
2 6,218 11,500 11,600 450 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65