قیمت پایانی تغییر درصد
5,038 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,085 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,038 0.00 0.00
اولین قیمت 4,815
قیمت دیروز 5,038
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,076 3,688
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 176330
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 129,735

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.008 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 75,599 5,085 5,128 4,732 1
1 250 5,084 5,164 1,396 1
1 1,115 5,013 5,286 6,872 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65