قیمت پایانی تغییر درصد
12,329 316.00 2.50

داده ها

آخرین معامله 12,690 45.00 0.36
قیمت پایانی 12,329 316.00 2.50
اولین قیمت 12,830
قیمت دیروز 12,645
بازه روز 12,830 12,053
قیمت مجاز 13,277 12,013
بازه هفته 13,690 12,180
بازه سال - -
P/E 431515
تعداد سهام 270 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 108,000

معاملات

تعداد معاملات 285
حجم معاملات 304,686
ارزش معاملات 3.757 میلیارد
ارزش بازار 3.329 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 294,686 304,411
حقوقی 10,000 275
تعداد خرید فروش
مجموع 135 120
حقیقی 134 119
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 119.9 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 12,295 12,690 2,650 1
1 1,600 12,251 12,700 8,757 3
1 285 12,222 12,770 344 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65