داده ها

آخرین معامله 3,930 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,936 0.00 0.00
اولین قیمت 3,984
قیمت دیروز 3,936
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,705 3,353
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 291264
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 145,560

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.417 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 13,666 3,900 3,930 1,416 2
1 749 3,890 3,931 1,000 1
1 630 3,885 3,932 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65