قیمت پایانی تغییر درصد
21,970 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,035 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,970 0.00 0.00
اولین قیمت 22,034
قیمت دیروز 21,970
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,705 3,353
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1625780
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 145,560

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.909 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 565 22,035 0 0 0
1 226 22,001 0 0 0
1 904 22,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65