داده ها

آخرین معامله 3,480 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,401 0.00 0.00
اولین قیمت 3,401
قیمت دیروز 3,401
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,735 3,381
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 251674
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.224 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,088 3,640 129 1
0 0 0 3,650 17,225 2
0 0 0 3,696 4,158 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65