داده ها

آخرین معامله 7,500 340.00 4.75
قیمت پایانی 7,404 244.00 3.41
اولین قیمت 7,349
قیمت دیروز 7,160
بازه روز 7,500 7,176
قیمت مجاز 3,705 3,353
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 547896
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 145,560

معاملات

تعداد معاملات 165
حجم معاملات 1.217 میلیون
ارزش معاملات 9.011 میلیارد
ارزش بازار 2.665 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 161,676 167,595
حقوقی 1.055 میلیون 1.049 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 38 42
حقیقی 36 41
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 43.824 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,340 7,440 7,500 26,189 1
1 16,000 7,438 7,510 2,500 2
1 400 7,380 7,515 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65