داده ها

آخرین معامله 3,502 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,500 0.00 0.00
اولین قیمت 3,502
قیمت دیروز 3,500
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,675 3,325
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 259000
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 157,332

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.26 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 34,263 3,502 0 0 0
1 5,000 3,447 0 0 0
1 500 3,445 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65