قیمت پایانی تغییر درصد
19,321 861.00 4.27

داده ها

آخرین معامله 19,173 1,009.00 5.00
قیمت پایانی 19,321 861.00 4.27
اولین قیمت 20,000
قیمت دیروز 20,182
بازه روز 20,300 19,173
قیمت مجاز 21,191 19,173
بازه هفته 23,599 20,283
بازه سال - -
P/E 1429754
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 414
حجم معاملات 477,335
ارزش معاملات 9.223 میلیارد
ارزش بازار 6.956 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 376,174 477,335
حقوقی 101,161 0
تعداد خرید فروش
مجموع 199 123
حقیقی 198 123
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.955 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 19,173 287,965 96
0 0 0 19,174 4 1
0 0 0 19,175 5,834 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65