قیمت پایانی تغییر درصد
20,525 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 20,174 0.00 0.00
قیمت پایانی 20,525 0.00 0.00
اولین قیمت 20,500
قیمت دیروز 20,525
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,327 19,297
بازه هفته 22,440 19,138
بازه سال - -
P/E 1518850
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.389 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,469 20,150 20,183 15,910 1
1 200 20,120 20,400 250 1
1 200 20,100 20,511 1,969 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65