داده ها

آخرین معامله 1,855 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,866 0.00 0.00
اولین قیمت 1,823
قیمت دیروز 1,866
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,005 1,815
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 138084
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 194,099

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 671.76 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 32,100 1,800 1,920 31,573 1
2 4,200 1,788 1,976 6,712 1
0 0 0 1,986 10,399 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/26)

65