قیمت پایانی تغییر درصد
29,291 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 29,291 0.00 0.00
قیمت پایانی 29,291 0.00 0.00
اولین قیمت 29,291
قیمت دیروز 29,291
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 32,373 29,291
بازه هفته 32,600 29,602
بازه سال - -
P/E 2167534
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.545 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 29,291 237,328 68
0 0 0 29,450 979 1
0 0 0 29,480 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65