داده ها

آخرین معامله 2,611 191.00 7.89
قیمت پایانی 2,611 191.00 7.89
اولین قیمت 2,611
قیمت دیروز 2,420
بازه روز 2,611 2,611
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 867.764 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 66
حجم معاملات 986,791
ارزش معاملات 2.577 میلیارد
ارزش بازار 2.266 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 986,791 986,791
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 30 45
حقیقی 30 45
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65