داده ها

آخرین معامله 1,661 4.00 0.24
قیمت پایانی 1,674 9.00 0.54
اولین قیمت 1,670
قیمت دیروز 1,665
بازه روز 1,699 1,630
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 867.764 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 84
حجم معاملات 604,820
ارزش معاملات 1.012 میلیارد
ارزش بازار 1.453 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 606,820 606,820
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 35 38
حقیقی 35 38
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65