داده ها

آخرین معامله 41,982 3,816.00 10.00
قیمت پایانی 40,334 2,168.00 5.68
اولین قیمت 38,000
قیمت دیروز 38,166
بازه روز 41,982 37,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 136127250
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 272
حجم معاملات 257,909
ارزش معاملات 10.403 میلیارد
ارزش بازار 2.017 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 257,909 254,151
حقوقی 0 3,758
تعداد خرید فروش
مجموع 92 90
حقیقی 92 88
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 151.575 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65