داده ها

آخرین معامله 68,879 2,594.00 3.63
قیمت پایانی 68,627 2,846.00 3.98
اولین قیمت 69,925
قیمت دیروز 71,473
بازه روز 71,998 67,500
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 231616125
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 149
حجم معاملات 58,062
ارزش معاملات 3.985 میلیارد
ارزش بازار 3.431 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 58,062 58,062
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 64 51
حقیقی 64 51
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65